Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Varför måste SFP styra FSI? Profiler lyfter fram problematiken kring den outtalade överenskommelsen: ”Måste tåla att diskuteras”

Uppdaterad 28.11.2023 11:11.
SFP:s och FSI:s logo.
Bildtext SFP och FSI har ett nära samarbete, varför vågar ingen prata öppet om det?
Bild: Yle, SFP, FSI

En SFP-politiker ersätter en SFP-politiker på ordförandeposten inom det högsta finlandssvenska idrottsorganet – men ändå vill inte någon medge att det finns kopplingar mellan partiet och FSI.

”Det här är sedan något du inte får citera.”

Att försöka gräva i varför det än en gång är en SFP-politiker som tar över ordförandeklubban på Finlands Svenska Idrott är lättare sagt än gjort.

Då Yle Sporten börjar utreda vad som riktigt ligger bakom det uppenbara faktumet att det finns en koppling mellan partiet och förbundet är det vanligaste svaret att det inte är något som insatta personer vill kommentera offentligt.

Men samtidigt är de flesta överens – oavsett om de har en koppling till SFP eller FSI – det finns en outtalad överenskommelse om att ordförande ska ha ”rätt” partibok. Att ”det bara blivit så”.

Ordförandeposten är oavlönad.

”Finns inte någon koppling”

Mikko Ollikainen, som avgår som styrelseordförande på onsdag, är sittande riksdagsledamot för SFP. Thomas Blomqvist, som enligt Yle Sportens uppgifter tar över, var minister i den förra regeringen och likaså riksdagsledamot för SFP.

Blomqvist kommenterar inte valet. Och Ollikainen ser inte att det skulle finnas någon regelrätt överenskommelse alls.

– Jag ser inte att det finns någon koppling, säger han till Yle Sporten.

– Det är ju FSI:s valberedning som väljer ordförande. Och senast var det jag som blev kontaktad och jag såg det här som en rolig grej. Jag har ändå vuxit upp med föreningsliv och ville vara med, om än på makronivå.

Mikko Ollikainen sitter i riksdagen.
Bildtext Mikko Ollikainen sitter i riksdagen.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Från FSI:s nomineringskommitté säger Christine Suvanto också att det är struntprat att det är partiboken som avgör vem som blir ordförande.

– Det finns absolut inte något som säger att det måste vara en SFP:are. Absolut inte, säger hon.

– Vi har helt enkelt utgått från våra kriterier: det ska vara någon som är medveten om de ekonomiska utmaningarna, med passion för idrott och motion, förståelse för det svenska språkets ställning, en förespråkare av jämställdhet och gärna ha förutsättningar för nordiskt samarbete.

Thomas Blomqvist var minister för nordiskt samarbete och jämställdhet 2019–2023.

”Uppenbart och märkligt”

Med andra ord är det inte värst underligt att det uppfattas som ett krav.

– Jag förstår frågan, för jag tyckte själv att kopplingen mellan SFP och vårt förbund var uppenbar då jag började. Och märklig, säger FSI:s generalsekreterare Henrika Backlund då Yle Sporten frågar henne om kopplingen.

– Senare har jag insett att det behövs politiskt kunnande då man jobbar inom ett idrottsförbund, fortsätter hon.

Backlund hade själv inte någon koppling till SFP innan hon började jobba på FSI, ”noll politisk bakgrund” som hon själv säger, men ställde upp för partiet i det senaste riksdagsvalet i Nylands valdistrikt.

– Så länge man kan hålla verksamheten öppen och transparent, så ser jag inget problem med det. Det ska tåla dagsljus och granskning. Och jag har redan tidigare sagt vad jag tycker om bäste broder-nätverk och tycker själv att vi aktivt sett till att det inte existerar något sådant inom FSI, säger hon.

Henrika Backlund
Bildtext Henrika Backlund är generalsekreterare för FSI och leder därmed den operativa verksamheten.
Bild: Finlands Svenska Idrott

Men hur öppen och transparent är kopplingen just nu – speciellt då ingen ens medger att den existerar? Det frågar sig FSI-profiler som Yle Sporten talat med.

En av dem som går med på att ställa frågan med namn är den tidigare landslagstränaren i orientering Fredric Portin, som också har en lång bakgrund inom FSI.

– Jag ser det som ett ganska stort problem. Jag tycker det är synd att det upplevs vara så att man måste ha partibok för att bli ordförande. Och att det nog kanske är så också, säger han.

FSS tidigare ordförande Mats Johansson håller med. Men han påminner också om realiteterna.

– Jag tycker det är synd att politiken tar en större roll inom idrotten på det här sättet. Men idrotten behöver politiken. Det är därifrån pengarna kommer, säger Johansson.

Vem ska betala?

FSI:s verksamhet är fullständigt beroende av utomstående finansiering. I förbundets budget för 2024 kommer det fram att man räknar med statsbidrag på 1,1 miljoner euro och understöd från stiftelser och fonder på drygt 400 000 euro.

Utgifterna väntas landa på 26 000 euro mer än det man får in från statsbidragen och stiftelserna.

Och i framtiden kommer pengakranarna att stramas åt ytterligare, påpekar avgående ordförande Mikko Ollikainen. Det på grund av att Veikkaus intäkter förutspås minska rejält.

– Och med tanke på det finns det såklart en fördel med att ha en ordförande som är politiskt aktiv, oavsett parti. Någon som kan vara en dörröppnare, någon som känner personer och vet vilka vägar man ska gå för att påverka saker.

Veikkaus logo.
Bildtext Veikkaus monopol kommer att luckras upp inom en nära framtid.
Bild: Silja Viitala / Yle

Dessutom får FSI understöd på totalt 123 000 euro av bara Kulturfonden, med en klar koppling till SFP. Men det vill ingen medge att skulle påverka valet.

– Om vi tar exempelvis Kulturfonden så agerar de synnerligen professionellt och det vill jag inte tro att påverkas av vem som sitter som ordförande, säger Ollikainen.

FSI är samtidigt ingalunda ensamma om att ha nära band till partipolitiken inom den finska idrottsförbundsscenen.

Behövs SFP för att kämpa mot olympiska kommittén?

Till exempel leds Finlands olympiska kommitté av en tidigare aktiv samlingspartist, Jan Vapaavuori. Och just FOK kan vara ytterligare en anledning till att FSI upplever sig behöva politiska muskler högt uppe i hierarkin.

Olympiska kommittén ska nämligen ha visat ett intresse för att ta över FSI:s verksamhet.

– Jag har känt av en vilja, och kanske till och med ett behov av att slå samman organisationer i och med att resurserna minskar. Då känns det nog som att vår ställning kan vara hotad, säger Henrika Backlund.

Jan Vapaavuori.
Bildtext Innan Jan Vapaavuori tog över som ordförande för Finlands olympiska kommitté hann han vara riksdagsledamot och borgmästare för Helsingfors.
Bild: Petteri Juuti / Yle

– Att tvinga FSI gå under olympiska kommittén är en diskussion som pågått i ett årtionde. Men konkreta förslag har jag åtminstone inte hört, säger i sin tur Mikko Ollikainen.

Från FOK kommenterar vd Taina Susiluoto kortfattat att kommittén ”kommer att inleda en utredning för att se över verksamhetsmodellen med anledning av de kommande ekonomiska utmaningarna”.

FSI:s grunduppgift – understryker både Ollikainen och Backlund – är ändå att värna om det svenskspråkiga idrottsfältet i Finland. FOK har samtidigt kritiserats för sin attityd gentemot det svenska språket.

– Om vi skulle bli sammanslagna med en större organisation så upplever jag att det uppdraget skulle vara i fara, säger Backlund.

Trotsar trenden då resten nobbar politiker

Men även om FSI och FOK fortfarande har nära band till partipolitik så är den allmänna trenden inom finska grenförbund den motsatta, påpekar Yle Urheilus veteranreporter Pekka Holopainen.

– Fler och fler förbund har insett att de statliga medlen kommer att försvinna och tvärtom börjat söka ledare från företagssektorn, säger han.

– Historiskt sett har det sett annorlunda ut. Samlingspartiet och Centern har haft sina ”egna” förbund och det har varit en win-win för både förbunden och politikerna. Men på många sätt blev Esko Aho något av en vändpunkt, då han fick ta skiten för bloddopningen under Lahtis 2001.

Esko Aho och Tarja Halonen.
Bildtext Esko Aho hade idrottsfältets stöd i presidentvalet 2000, ett år senare blev han ansiktet för dopningsskandalen i Lahtis i egenskap av skidförbundets ordförande.
Bild: Seppo Sarkkinen / Yle

– Nu verkar de flesta ha insett att inte ens politiker kan trolla fram pengar då Veikkaus-resurserna blir knappare. Men det är inte heller lätt – i Finland är vi tre gånger sämre på att sponsorera sport än exempelvis i Sverige.

Enligt Holopainen var det också tidigare uppenbart att det i många fall gick så att politikern som blev vald till ordförande för sitt grenförbund inte hade något hum om grenen eller kraven som fältet ställde på ledarskapet.

– Vissa var rent utsagt helt bakom flötet. Rationellt kan man ju tänka sig att man borde kunna något om till exempel skidskytte om man en gång vill leda grenförbundet, men politikerna har historiskt sett inte varit värst bra på det. Ilkka Kanerva var ett undantag då han basade för friidrotten.

”Man ska inte förringa politikers kontakter”

Mikko Ollikainen understryker också tyngden av att verkligen vilja jobba med idrotten om man ska leda FSI.

– Men man ska inte förringa de politiska beslutsfattarnas breda kontaktnätverk. Det viktiga är inte att ha en bakgrund inom idrotten utan att man brinner för det och har resurser att göra arbetet, säger han.

Men varför går FSI emot strömmen och satsar på politiker i stället för personer med bakgrund från företagssektorn?

– Ekonomin var som sagt en stor fråga under nomineringsprocessen. Vi ville välja någon som inser att statsunderstöden kommer att minska, svarar Christine Suvanto från nomineringskommittén diplomatiskt.

Oavsett hur uttalad eller överenskommen uppgörelsen är så kommer FSI också under den närmaste framtiden att ledas av en SFP-politiker. Ollikainen är ändå mån om att understryka att SFP inte på något sätt styrt själva verksamheten inom FSI under hans mandatperiod.

– Nej jag har inte fått några som helst sådana signaler. Jag agerar helt enligt det jag uppfattar att är bäst. Så klart kan SFP ha en åsikt i vissa frågor, men det är jag som skött jobbet helt själv.

– Jag tror att det helt enkelt handlar om att nomineringskommittén ansett att SFP genuint värnar om det svenska språket, men de tittar säkert på andra alternativ också.

Artikeln uppdaterad kl. 11.10 med ett tillägg om att ordförandeposten är oavlönad.

Diskussion om artikeln