Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre och Larsmo oense om holme i Larsmo skärgård

Stenar vid havet
Bildtext Arkivbild.
Bild: Atte Henriksson / Yle

Pedersöre och Larsmo strider om planläggningen av en holme i Larsmo skärgård. Den 17 hektar stora holmen är trots sitt läge en del av Pedersöre kommun.

I Pedersöre och Larsmo har en märklig tvist uppstått.

Den gäller en 17 hektar stor holme i Larsmo. Den heter Björkholmen och trots att den finns i Larsmo skärgård så är den en enklav som tillhör Pedersöre kommun.

En markägare har ansökt om en ändring av stranddetaljplanen för att flytta två tomter för fritidsbostäder till holmens nordligaste udde.

Kommunstyrelsen i Pedersöre har tagit upp frågan och efter omröstning fattat ett planläggningsbeslut. Kommundirektören anmälde avvikande åsikt.

Larsmo: Strider mot våra principer

Kommunstyrelsen i Larsmo har efter det begärt att Pedersöre kommunstyrelse omprövar sitt beslut, med hänvisning till att beslutet strider mot Larsmo kommuns planläggningsprinciper.

I Larsmo har kommunen inte flyttat byggrätter till uddar sedan den ursprungliga strandgeneralplanen togs i bruk 1994. Flytten av tomterna skulle också innebära en miljöpåverkan i form av vågbrytare och eventuell muddring.

Oenig Pedersörestyrelse

På måndag kväll tog så kommunstyrelsen i Pedersöre ställning till att ompröva sitt beslut. Men det gick återigen till omröstning och med rösterna 7-4 höll kommunstyrelsen fast vid sitt tidigare beslut.

Ordförande Johanna Holmäng (SFP) röstade för att ompröva beslutet. Hon tycker att Larsmo har bra motiveringar för sin sak.

– Vi har planläggningsmonopol, men det är ju Larsmo som är experten på skärgårdsplanering, inte Pedersöre, säger Holmäng.

En som röstade för att hålla fast vid det tidigare beslutet var Bernt Snellman (KD). Han konstaterar att Pedersöre har rätt att planlägga sina områden. Desto mer än så vill han inte öppna upp ärendet.

Larsmos kommunstyrelseordförande Robin Sundelin (KD) vill på tisdag morgon inte kommentera ärendet.

– Jag har inte hunnit bekanta mig med beslutet. Så inga ytterligare kommentarer i det här skedet, säger Sundelin.