Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Vänsterförbundet vill avveckla pälsnäringen – prislappen: 20 miljoner euro

Närbild av Li Andersson som tittar åt sidan samtidigt som hon lutar huvudet mot sin hand.
Bildtext Vänsterförbundets partiledare Li Andersson presenterade partiets budgetalternativ i riksdagen på tisdagen.
Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Vänsterförbundet presenterade sitt budgetalternativ på tisdagen. Partiet vill lyfta mindre lån än regeringen, men har ändå råd att avskaffa pälsnäringen och höja bidragen till de fattigaste.

Vänsterförbundet vill lyfta 300 miljoner mindre lån än regeringen nästa år.

Enligt partiet begår regeringen ett kardinalfel då man skär i bidragen till de fattigaste, utan att ändå få bukt med upplåningen.

Orsaken är att man sänker skatterna för de rika.

– Vårt centrala budskap är att det är möjligt att föra en politik som minskar ojämlikheten och samtidigt balansera statens finanser, sa partiledaren Li Andersson när Vänsterförbundet presenterade sitt budgetalternativ.

Alla oppositionspartier presenter för tillfället sina egna alternativ, eller skuggbudgetar, som debatteras i riksdagen på onsdag.

Syftet är att visa alternativ till regeringens budgetförslag som behandlas i riksdagen fram till jul.

Vill stödja pälsföretagare som slutar – med 40 000 euro

Vänsterförbundet vill sedan länge avveckla och förbjuda pälsnäringen i Finland. På tisdagen presenterade man en prislapp: 20 miljoner euro.

Pengarna skulle bland annat användas för omställning och utbildning för dem som får sin utkomst av näringen.

Partiet har inte en plan för hur pengarna skulle fördelas.

När Svenska Yle ber om en närmare beräkning konstaterar man att summan skulle räcka till cirka 40 000 euro jämt fördelad mellan alla pälsföretagare i Finland.

Om beslutsfattarna inte vill föra en diskussion om näringens framtid så gör man ingenting samtidigt som den långsamt tynar bort

Li Andersson

VF:s skuggbudget motsatsen till regeringens

Samtidigt konstaterar man att pengarna också måste räcka för att stödja att de tusentals som indirekt får sin utkomst av näringen.

Man kan inte svara på hur stor del av pengarna som skulle gå direkt till företag och hur stor del som skulle gå till de lokala samfunden och till exempel utbildningsenheter.

Summan är avsevärt lägre än de 900 miljoner som informellt diskuterats inom näringen.

Li Andersson anser att det viktigaste är att föra en diskussion.

– Jag tycker det finns en risk för att vi upprepar misstaget vi gjorde med torvnäringen. Om beslutsfattarna inte vill föra en diskussion om näringens framtid så gör man ingenting samtidigt som den långsamt tynar bort.

– Som vi vet kämpar många företagare med lönsamheten och vi vet att många länder har fattat nationella beslut om att köra ner pälsnäringen. Men i Finland är man inte beredd att föra den här diskussionen, vilket jag tycker är det mest orättvisa vi kan göra mot dem som arbetar inom branschen.

Vänsterförbundets budgetalternativ för år 2024:

 • Tar 300 miljoner mindre lån än regeringen.

 • Lovar minska fattigdomen och stärka låg- och medelinkomsttagares köpkraft.

 • Drar tillbaka alla nedskärningar i socialbidrag och arbetslöshetsförmåner som regeringen föreslår.

 • Höjer studiepenningen med 50 euro per månad.

 • Inför förmögenhetsskatt för de rikaste samt högre skatt på de största arven.

 • Högre skatt på dividender från icke-börslistade företag inbringar 400 miljoner.

 • Högre inkomstskatt för de rikaste ger intäkter på 1,1 miljarder.

 • En så kallad windfall-skatt för banker som tjänar på höga räntor ska ge 300 miljoner.

 • Ger välfärdsområdena 500 miljoner i tilläggsresurser.

 • Byggbranschen får ett krispaket på 450 miljarder.

Vänsterförbundets budgetalternativ är i korthet en motsats till Regeringen Orpos budgetförslag.

Enligt partiet skulle man minska inkomstskillnaderna i samhället istället för att öka dem, vilket regeringen enligt sina egna konsekvensbedömningar gör.

Regeringen Orpos budgetförslag för 2024:

 • Enligt regeringens budgetförslag är statens utgifter 87,9 miljarder euro.

 • Underskottet är 11,5 miljarder euro. De pengarna ska staten låna.

 • Skatten för löntagare sänks med 400 miljoner, mest för de rika.

 • Den som tjänar 3 800 euro i månaden från nästa år en skatterabatt på 280 euro. Den som tjänar 14 000 i månaden får 2200 mer att leva på.

 • Bland annat alkoholen blir dyrare, medan bensinen blir billigare.

 • Arbetslöshetsunderstöd, studiestöd och bostadsbidrag sjunker.

 • Enligt social- och hälsovårdsministeriet ökar inkomstskillnaderna i Finland.

 • En ensamstående förälder med ströjobb kan gå miste om 150-300 euro i månaden enligt regeringens konsekvensbedömning.