Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Styrelseordföranden för VNF erkänner: Det blev en miss i kommunikationen och det är mitt ansvar

Uppdaterad 29.11.2023 16:03.
Bella Alén klädd i röd kostym och håller i en ledstång.
Bildtext Bella Alén är ordförande för styrelsen för Västra Nylands folkhögskola i Karis.
Bild: Marie Eriksson Photography

Hangös och Sjundeås styrelser har beslutat att de inte längre vill vara ägarkommuner i Västra Nylands folkhögskola i Karis. Bella Alén i VNF-styrelsen säger att det är sorgligt att ingen diskuterat med henne, utan hon måste läsa om missnöjet på webben.

Nu har Raseborgs stad beslutat att kalla ägarkommunerna till ett möte om Västra Nylands folkhögskola. Det blev klart efter stadsstyrelsens möte i måndags (27.11).

I fredags (24.11) kunde Yle Västnyland berätta att missnöjet pyr bland flera ägarkommuner än Hangö och Sjundeå efter att samkommunens stämma möttes i slutet av oktober. Då klubbades investeringsbudgeten och ekonomiplanen igenom tack vare att Raseborgs stad har enkel majoritet i stämman.

Missnöjet i Hangö och Sjundeå

I måndags (27.11) beslöt stadsstyrelsen i Hangö och kommunstyrelsen i Sjundeå föreslå sina respektive fullmäktige att kommunerna avslutar ägarskapet i samkommunen för VNF. Det är alltså i sista hand fullmäktige som avgör hur det blir.

Ordföranden: De kanske kände sig trampade på tårna

Bella Alén är styrelseordförande för Västra Nylands folkhögskola, hon är även invald i fullmäktige i Raseborg för Svenska folkpartiet. Hon säger att det är sorgligt att det inte förts en diskussion med henne om missnöjet, utan att hon läst om det på nätet.

Allt har inte gått optimalt och det finns utvecklingspotential i kommunikationen

Anita Westerholm, ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg

Bella Alén medger att det kan hända att medlemskommunerna kände sig trampade på tårna på stämman i slutet av oktober. Hon anser ändå att kommunerna borde ha fått information om att folkhögskolan kan få extern finansiering för renovering av byggnaderna om man själv har hälften av summan.

– På stämman i juni fick kommunerna veta vad som behövs för att få extern finansiering och styrelsen informerade ägarkommunerna om detta i september och det behandlades på styrelsens möte i oktober, innan stämman möttes i slutet av månaden.

– Jag anser att det är varje styrelsemedlems uppgift att föra informationen vidare till sin kommun.

”Jag kan ta felet på mig”

Bella Alén erkänner i alla fall att det blev en miss i kommunikationen och hon tar ansvaret för det.

– Jag kan säga att vi högst troligen gjorde fel när vi i våras tog kontakt med Raseborg som är den största ägaren för att fråga om staden är intresserad av att delta i investeringen. Vi kontaktade inte de andra kommunerna och det kan hända att Raseborg inte förstod att vi bara frågade dem. Jag kan ta felet på mig, det är inte någon annans fel. Jag borde ha varit tydligare med kommunikationen.

Alén anser att enda sättet att ta sig ur härvan är att kommunicera mera.

– Jag vet inte vad slutresultatet blir, men jag hoppas alla blir nöjda och att vi har en folkhögskola i framtiden.

Styrelseordföranden efterlyser diskussion om VNF: Jag har inte hört om kritiken mot Raseborg

14:00

Stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, Anita Westerholm (SFP), bekräftar HBL:s uppgift om att Raseborg kallar till ett möte för att diskutera med ägarkommunerna. Mötet kommer att hållas någon gång under första delen av december.

Westerholm konstaterar att det finns ett klart behov bland ägarkommunerna att diskutera med varandra om VNF:s framtid.

– Då vi i Raseborgs stadsstyrelse beslöt om investeringsbudgeten för VNF i somras så tyckte vi att det lät bra. Vi visste inte hur de andra kommunerna förhöll sig då, och i de bästa av världar hade vi diskuterat detta innan stämman i oktober. Allt har inte gått optimalt och det finns utvecklingspotential i kommunikationen.

Det brinner lite i knutarna, men det är bäst att skynda långsamt

Bella Alén, styrelseordförande för Västra Nylands folkhögskola

Vad händer om alla andra ägare går ur samkommunen och Raseborg blir kvar?

– Det har jag aldrig funderat på, säger Bella Alén. Det här är så nytt för mig. VNF kan inte ha bara en ägare.

Finns det en risk att VNF upphör?

– Ingen aning. Jag kan inte förutspå vad som händer. Det fungerar väl om en eller två slutar i samkommunen, men det här är en större fråga som måste diskuteras med alla.

Vad gör du nu som ordförande för styrelsen för Västra Nylands folkhögskola?

– Jag väntar en stund. Det brinner lite i knutarna, men det är bäst att skynda långsamt och vänta tills det finns beslut. Jag hoppas att kommunerna kontaktar mig så vi kan samlas och diskutera. Det här är ett gemensamt problem, man kan inte bara säga att nu vill jag inte vara med i leken mera och någon annan blir ensam i sandlådan. Det är inte schysst att göra så, man måste diskutera.

Hur ska du göra för att få alla på samma linje?

– Allt kan lösas med diskussion, men jag har inte fått ett enda samtal av någon ägarkommun. Om man sagt något om detta så kunde vi ha hittat en lösning tillsammans.

Diskussion om artikeln