Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ännu inget beslut om fler parkeringsplatser vid Bennäs tågstation

Pedersöre föreslår att det byggs en ny parkeringsplats för mellan 70 till 90 fordon vid tågstationen i Bennäs.

Kostnaderna skulle delas mellan Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Kronoby.

Igår måndag tog stadsstyrelsen i Jakobstad ställning till förslaget och beslöt enhälligt återremittera ärendet.

– Beredningen var aningen kort. Vi ska kontrollera hur kostnaderna har fördelats tidigare, säger stadsdirektör Anne Ekstrand.

Enligt förslaget skulle Jakobstad stå för cirka 107 000 euro av de totala kostnaderna på ungefär 250 000.

Relaterat

man i gula kläder i industrihall

”Vi förlorar en miljon” – strejk slår mot släpvagnsbyggare i Pedersöre

Vd:n är rädd för att politiska strejker förstör året.

Ett barn sitter och tittar ut genom ett fönster.

Vuxnas våld mot barn diskuterades i Pedersöre: ”Nolltolerans måste vara utgångspunkten”

Kommunen ska tillsätta en åtgärdsgrupp för problemet.

Pedersöre går vidare med utredning om avgiftsbelagd parkering i Bennäs

Pedersöre tekniska nämnd vill börja ta betalt för parkeringen vid Jakobstad-Pedersöre järnvägsstation i Bennäs.

Under tekniska nämndens möte under tisdag kväll beslutade man att kontakta VR om möjligheten att avgiftsbelägga parkeringen närmast stationen. Man kommer också att utreda hur kommunens parkeringsområden kunde avgiftsbeläggas.

Stadsstyrelsen i Jakobstad har ännu inte godkänt det förslag som Pedersöre presenterat.

Arbetslösheten ökar i Österbotten och Mellersta Österbotten

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (innefattar också landskapet Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av december sammanlagt 8 600 arbetslösa och det är kring 1 200 fler än för ett år sedan.

Jämfört med i november var antalet arbetslösa cirka 1 300 fler i december.

Antalet arbetslösa ökade mest i Jakobstadsregionen. Trots det var arbetslöshetsgraden på NTM-centralens område lägst i Larsmo och i Pedersöre.

Antalet arbetslösa minskade endast i Sydösterbotten.

Andelen arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten är fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland.

Fimlabs provtagning avslutas på flera håll

Fimlabs provtagning avslutas från och med tisdag vid flera verksamhetsställen inom Österbottens välfärdsområde.

I Jakobstadsområdet handlar det om Purmo, Bennäs, Esse och Larsmo.

I Vasaområdet berörs Solf, Replot, Kvevlax, Helsingby, Korsnäs, Lillkyro och Vörå.

Kvar finns ändå över tio provtagningsplatser i Österbotten.

Fimlab är Finlands största företag inom laboratorietjänster för hälsovården och har över 100 verksamhetsställen.

Två män i en ishall.

”Vi är 100 procent missnöjda” – strid om bidrag till ishallsbolag i Kronoby

Kommundirektören: Vi vill behandla alla sporter jämlikt.