Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitiekansler Pöysti: Andra flyktvägar finns för dem som är i verklig fara i Ryssland

Justitiekansler Tuomas Pöysti
Bildtext Justitiekansler Tuomas Pöysti. Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Enligt justitiekanslern främjar regeringens gränsbeslut inte asylsökande, men är trots det motiverat, eftersom det som väger i den andra vågskålen är den nationella säkerheten.

Justitiekansler Tuomas Pöysti gav till slut sin välsignelse åt regeringens förslag om att helt stänga östgränsen.

Pöysti motiverar sitt beslut med att han bedömer att de verkligt exceptionella omständigheter som grundlagsutskottet i sitt utlåtande om gränsbevakningslagen avsåg uppfylls i den nuvarande situationen.

Regeringen meddelade i dag att man stänger hela östgränsen natten mellan onsdag och torsdag. Gränsen kommer att hållas stängt i två veckors tid. Under den perioden är det endast möjligt att ansöka om internationellt skydd i hamnar och på flygfält där internationell trafik pågår.

Karta över situationen vid gränsövergångarna vid Finlands östgräns: När Raja-Jooseppi stängs 30.11 är alla gränsstationerna stängda till 13.12.
Bildtext Karta över gränsövergångarna vid östgränsen.
Bild: Maija Keskisaari / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org | © MapTiler

Tillräckliga motiveringar

Förra veckan godkände justitiekanslern inte liknande åtgärder. Men enligt Pöysti är hotet mot den nationella säkerheten nu allvarligare, vilket också motiverar kraftigare åtgärder vid gränsen.

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen avvisade regeringens planer på att stänga östgränsen bland annat eftersom det dåvarande förslaget inte på tillräckligt sätt tryggade möjligheten att söka asyl.

Förra veckan fäste Puumalainen också uppmärksamhet vid att regeringen inte hade motiverat sitt förslag i tillräcklig utsträckning.

Den här gången var motiveringarna tillräckliga och tillräckligt bra.

Enligt Tuomas Pöysti har beslutsfattarna och laglighetsövervakaren nu haft tillgång till underrättelseuppgifter och en situationsbild som delvis inte är offentlig.

– Därför är det inte en fråga om invandring. Det är en fråga om nationell säkerhet. Och det är som sådan vi har behandlat den inom laglighetsövervakningen, säger han.

Enligt Pöysti handlar beslutsfattandet om en balansgång mellan nationell säkerhet och grundläggande rättigheter.

Är det möjligt att söka asyl?

Sedan början av augusti har närmare tusen medborgare från tredje land anlänt till Finland utan visum via gränsövergångar vid östgränsen. Största delen av dem har ansökt om asyl i Finland.

Pöysti påminner om att alla som har kommit över gränsen inte har fått internationellt skydd.

– Inte är den här internationella flyktingrätten avsedd för och inte skulle den heller klara av att människor styrs till asylprocessen för att utöva påtryckning på ett annat land.

Rätten att söka asyl har man med beaktande av den rådande situationen försökt trygga även i regeringens förslag, trots att det inte är möjligt att ansöka om internationellt skydd vid östgränsen, säger Pöysti.

– Det gäller att se helheten. En statlig aktör utsätter Finland för betydande påverkan och när det kommer till enskilda asylsökande så handlar det om att man använder människor som instrument och inte att de här personerna befinner sig i någon speciell fara.

Enligt Pöysti har människor som på riktigt befinner sig i fara i Ryssland andra sätt att ta sig ut ur landet.

– Det här främjar förstås inte sökandet av asyl, men i den andra vågskålen finns det här hotet mot den nationella säkerheten.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Oikeuskansleri Pöysti: Venäjällä todellisessa vaarassa olevilla muitakin pakoreittejä av Päivi Lakka. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.