Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskö budgeterar för ett minusresultat på nästan 700 000 nästa år

Den budget som stadsstyrelsen i Kaskö godkände på tisdagskvällen visar ett underskott på närmare 700 000 euro.

Styrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius (SFP) säger att stadens ekonomiska läge inte ser värst bra ut.

Nu hoppas Kaskö dels på att staten inte ska minska statsandelarna som planerat, få tillbaka en del av de negativa statsandelarna, och dels på att Metsä Board ska fatta ett finansieringsbeslut om sin fabriksetablering.

Budgetförslaget går vidare till stadsfullmäktige som behandlar ärendet på sitt möte den 12 december.

Relaterat

Idrottshallen i Kaskö

En del av innertaket föll in i Kaskö idrottshall

Hallen är är stängd tillsvidare. Staden utreder som bäst en reparationsplan.

Vass böjer sig i vinden.

Allt klart för högre vatten i Västerfjärden i Närpes

Vattennivån ska inte sänkas om det inte behövs.

Byggnadsinspektören i Kaskö har sagt upp sig – anställdes i mars 2023

Kaskö stads byggnadsinspektör Jari Ihainen har sagt upp sig. Han jobbar fram till den 5 januari.

Tekniska nämnden föreslår att tjänsten som byggnadsinspektör ledigförklaras. Tjänsten inrättades i fjol efter flera års samarbete med Närpes.

Byggnadsinspektören i Närpes verkade i Kaskö en dag i veckan, men det upplevde man inom staden som otillräckligt.

Kaskö har tidigare haft svårigheter att anställa en egen byggnadsinspektör. Ihainen var den enda behöriga av två sökande till tjänsten 2023.

– Jag är övertygad om att staden lyckas hitta en efterföljare, konstaterar Ihainen, som fått jobb närmare sin hemort i Birkaland.

Fartyget Oslo Wave 4i Kaskö hamn

Kaskö kvar i europeiskt nätverk av hamnar – Jakobstad blir utanför

Kaskö hamn får behålla sin TEN-T status. Men hamnen i Jakobstad blir utanför. Österbotten måste beaktas bättre än så här, säger intresseorganisationer.