Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö företagare säger hej då till Nylands företagare: För stora avgifter och för lite fokus på Västnyland

Uppdaterad 30.11.2023 09:05.
Ett rostrött torn med mintgröna detaljer. Omkring tornet växer träd och i bakgrunden syns trähus och mindre betongbyggnader. Längre bort syns havet
Bildtext Företagarna i Hangö vill att Finlands företagare ska koncentrera sig även på västra delen av Nyland. Det upplever man att takorganistionen inte gör och då avslutar Hangöföreningen medlemskapet.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Hangö Företagare lämnar den regionala företagarföreningen Nylands företagare. Samtidigt går de också ur paraplyorganisationen Företagarna i Finland.

Hangö Företagare anser att medlemsavgiften till Nylands företagare är oskäligt hög. Dessutom anser Hangö företagare att organisationens fokus inte är regionalt kopplat till Hangö.

Hangöföreningen får ungefär 50 000 euro per år i medlemsavgifter. Av den summan betalar Hangö företagare i sin tur 40 000 euro till Nylands företagare och Företagarna i Finland.

Det betyder att Hangö företagare får behålla bara 10 000 euro av sina egna medlemsavgifter, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Hangö företagares ordförande Jan-Niclas Jansson säger att man försökt förhandla med Företagarna i Finland och Nylands företagare, men försöken har inte burit frukt.

Hangöföreningen har bland annat försökt förhandla fram en lägre medlemsavgift och påtalat behovet av relevant verksamhet även i de västra delarna av Nyland.

Hangö Företagare har även utrett om de kunde ansluta sig till regionalföreningen Esbonejdens företagare eller starta en egen regionalförening för företag i Västnyland, men alla förslag slogs ner av Nylands företagare och Företagarna i Finland.

Under Hangö företagares höstmöte fattade man beslutet att avsluta medlemskapet i Företagarna i Finland.

Artikeln korrigerades 30.11 kl 9.04 med att Hangö företagares missnöje i första hand gäller Nylands företagare. Samtidigt ändrades Finlands företagare till Företagarna i Finland, som är det korrekta namnet på paraplyorganisationen.

Diskussion om artikeln