Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hybridarenan i Karleby har fått bygglov – nämnden var enhällig efter justeringar i ritningarna

Skiss över en planerad idrotts- och evenemangspark i Karleby.
Bildtext Skiss över den planerade hybridarenan i Karleby.
Bild: Karleby stad.

Byggnads- och miljönämnden i Karleby har gett idrottsparken grönt ljus - på andra försöket. Ärendet återremitterades senast på grund av kritik mot både fasaden och storleken på den planerade hybridarenan.

Nu är det klappat och klart för byggstart av jätteinvesteringen Karleby idrottspark. Byggnads- och miljönämnden godkände bygglovet på sitt möte på onsdagen. I början av november återremitterade nämnden bygglovet för ny beredning.

Stadsarkitekt Kristian Biskop var inte nöjd med fasadens utformning i förhållande till de röda tegelbyggnaderna som omger den planerade arenan. Nämnden kritiserade i sin tur byggnadens storlek i förhållande till byggrätten på tomten och fotbollsföreningarna var inte heller nöjda.

– Nu har ritningarna justerats och nämnden är nöjd med planerna. Även de ändringar som stadsarkitekten krävde gällande fasaden är nu åtgärdade, säger Pentti Haimakainen (Saml) som leder miljö- och byggnadsnämnden.

Förhandlar med alliansen som förverkligar arenan

Den norra sidan av hybridarenan kommer nu att bekläs med stålnät, vilket även stadsarkitekten är nöjd med. När det gäller byggrätten har man löst problemet så att Karleby stad är med och ansöker om bygglov tillsammans med bolaget Karleby Idrottspark. På så vis räcker byggrätten till.

För att göra fotbollsklubbarna nöjda har den kritiserade öppna änden av stadion stängts till och kommer att förses med tak.

Timo Sivula som är vd för Karleby idrottspark säger att nästa steg är att förhandla om de förändrade planerna med alliansen, som består av ett flertal företag inom planering och byggande om tillsammans ska förverkliga idrottsparken.

Sivula beräknar att förhandlingarna tar ett par veckor.

– De förändringar vi tagit beslut om påverkar naturligtvis också byggkostnaderna, säger Sivula.

Staden säger ja till byggstart

Så här lågt har marken förbättrats på tomten inför och träd har fällts med lov av ledande miljöinspektör. Pentti Haimakainen säger att för stadens del kan bygget av hybridarenan inledas direkt.

– Mot en avgift på 50 000 euro kan bygget sättas i gång, även om bygglovet ännu inte vunnit laga kraft, säger Haimanen.

Stadsstyrelsens ordförande Sari Innanen sa tidigare i veckan att byggstarten kommer att försenas och inte bli av innan nyår. Innanen ansåg att planerna fortfarande kräver en finslipning. Innanen sa ändå att det beviljade statsunderstödet på 1,2 miljoner euro inte äventyras, även om ett villkor för bidraget är att arbetet påbörjas i år.

Pentti Haimakainen bedömer också att stadsstyrelsen, som fungerar som styrgrupp för projektet, och idrottsparkens styrelse fortfarande kommer att diskutera detaljändringarna.

Bygglovet som nu beviljats gäller för själva hybridarenan, fotbollsplanen, läktarna och entrén till hybridarenan.