Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Varvshallen på Smulterö i Vasa ska rivas – inga anbud motsvarade kraven

mansikkasaaren halli
Bildtext Vasa stad vill nu att den gamla varvshallen på Smulterö ska rivas.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Vasa stad kommer inte att gå vidare med försäljningen av varvshallen på Smulterö.

Vasa stads tomtchef Christoffer Rönnlund meddelar att det enda förslag som lämnades in inte har övertygat arbetsgruppen som gjort bedömningen.

Arbetsgruppen bedömer att den föreslagna verksamheten inte motsvarar kravet i anbudsförfrågan om att den framtida verksamheten inte får orsaka miljöstörningar. Dessutom anser arbetsgruppen att den budget som anbudsgivaren presenterat inte räcker till för att kunna utveckla hallen och området.

Enligt arbetsgruppen behövs det betydligt mer pengar än vad som presenterats.

Eftersom ingenting hänt på Smulterö under de senaste årtiondena och anbudstävlingen inte gav önskat resultat har man nu beslutat att fastighetssektorn, som förvaltar byggnaden, ska lämna in ansökan om rivningslov.

Vasas tomtchef Christoffer Rönnlund.
Bildtext Vasa stads tomtchef Christoffer Rönnlund vid varvshallen sommaren 2023.
Bild: Anna Ruda / Yle

Hallen finns på stadens rivningslista

Varvshallen har redan under flera år funnits med bland de objekt som stadsstyrelsen godkänt som rivningsobjekt.

Tanken med anbudstävlingen var enligt Rönnlund att utreda om det ännu finns förutsättningar för att kunna bevara byggnaden.

”Eftersom det inte framkommit sådana förslag eller sådana aktörer som är villiga att satsa tillräckligt med pengar finns det inte längre några förutsättningar för att kunna bevara byggnaden. Således fortgår processen genom en rivningslovsansökan för att på det viset kunna utveckla hela Smulterö för Vasabornas bästa” skriver Rönnlund i ett e-post meddelande.