Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Försäljningen av Pargas fjärrvärme väcker blandade känslor: ”Pengarna värmer i början, men i längden blir det en förlust”

Pargas stadshus i vinterskrud
Bildtext Pargas stads budget visar ett minus på ungefär 2,6 miljoner euro. Försäljningspengarna från Pargas Fjärrvärme skulle vara ett välkommet tillägg i stadskassan.
Bild: Yle/Nina Bergman

Politiker i Pargas befarar att försäljningen av Pargas fjärrvärme kan leda till prisökningar för kunderna. På sikt kan staden även förlora en bra inkomstkälla.

På torsdagen kom nyheten att Pargas stad planerar sälja 75 procent av sina aktier i Pargas fjärrvärme Ab till aktiebolaget Adven.

Försäljningen har diskuterats sedan i våras i Pargas stadsstyrelse, men i onsdagens aftonskola för de förtroendevalda fick också fullmäktigeledamöterna ta del av planerna.

”Inte en rimlig ekvation”

Vänsterförbundets Lotta Laaksonen är ändå inte övertygad om att försäljningen är en bra idé.

– Jag tycker inte att det är en rimlig ekvation. Kanske tanken är att snabbt få pengar till investeringar, men i praktiken blir det som en mindre Caruna-affär och vi är själva företagets kunder vare sig vi vill det eller inte, säger Laaksonen.

Laaksonen kunde inte delta i politikernas aftonskola i onsdags eftersom det inte gick att delta på distans och hon inte hade möjlighet att närvara på själva mötet. Men till skillnad från många andra har Laaksonen ändå kunnat följa med ärendet på stadsstyrelsens möte eftersom hon har närvarorätt på mötena. Därför har hon också hunnit göra efterforskningar och sätta in sig i ärendet.

– Det har gjorts en SWOT-analys om varför det är lönsamt att sälja, men ingen analys har gjorts varför det inte är det. Det känns som att det finns en klar vilja att bara gå i en viss riktning, säger Laaksonen.

Lotta Laaksonen.
Bildtext Lotta Laaksonen ser flera risker med att sälja en stor del av Pargas Fjärrvärme till ett privat företag.
Bild: Copyright Jussi Vierimaa 2018

”Det kommer inte att lösa de ekonomiska problemen”

Laaksonen förstår att pengarna från försäljningen kan vara lockande, då stadens ekonomi visar ett stort minus. Men i längden kan försäljningen även innebära en förlust för staden.

Pargas fjärrvärme har gått på plus de senaste åren och staden har fått aktieutdelningar, som kan användas som intäkter. De aktieutdelningarna minskar då staden bara äger 25 procent av bolaget.

– Det är som ett plåster på ekonomin, men det kommer inte att lösa de ekonomiska problemen. Pengarna från försäljningen värmer i början, men i längden blir det en förlustaffär, säger Laaksonen.

Egon Nordström från De Gröna fick höra mer om affären i onsdags och då Yle Åboland ringer honom konstaterar han att han i nuläget vet för lite och att De Grönas fullmäktigegrupp ännu inte har hunnit diskutera saken. Därför väljer han också att inte kommentera just nu.

Även stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg (SFP) vill avvakta med att kommentera tills stadsstyrelsen behandlat försäljningen på sitt möte på måndag.

En massa förtroendevalda i en fullmäktigesal.
Bildtext En del av ledamöterna i Pargas stadsfullmäktige fick veta om försäljningsplanerna på onsdagens aftonskola.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Jag tror att det kommer att vara en lyckad lösning för användarna”

Samlingspartiets Markku Orell bekräftar ändå att diskussioner om försäljningen har förts i stadsstyrelsen sedan våren.

– Jag funderade först själv också ganska noggrant, att är det faktiskt skäl att börja en sådan här process. Men ju mer jag har bekantat mig med den här helheten, så tror jag att det kommer att vara en lyckad lösning för användare av fjärrvärme i Pargas, säger Orell.

”Så länge vi får spillvärme från industrin kommer vi att ha en stabil prisutveckling”

Orell ser inga större risker med att försäljningen skulle leda till prisökningar för kunderna.

– Risken för prishöjningar är densamma även om vi fortsätter med verksamheten i egen regi. Om vi inte längre kan använda spillvärme från fabrikerna, kommer prisnivån att stiga, men så länge vi får spillvärme från industrin kommer vi att ha en ganska stabil prisutveckling, säger Orell.

I det planerade avtal som staden och Adven redan har förberett, förbinder sig företaget till att priserna hålls på samma nivå som tidigare under de två kommande åren. Avtalet hindrar också företaget att göra större prishöjningar i framtiden.

– Vi har bland de billigaste konsumentpriserna i Finland och det är skrivet i avtalet att det ska fortsätta på samma sätt. Och då har man inte möjligheten att höja priset med stora kostnader varje år som Caruna gjort, säger Orell.

En äldre man med glasögon.
Bildtext Markku Orell tror att försäljningen kan bli en lyckad affär både för staden och kunderna.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Det är en ganska stor summa pengar”

Exakt hur mycket pengar som Pargas stad skulle få genom att sälja 75 procent av Pargas fjärrvärmen till Adven, vill Orell inte säga, men det handlar om stora pengar.

– I det här skedet kan jag inte avslöja hur stor penningsumma det gäller, det är hemligt tills affären är slutförd. Men det är en ganska stor summa pengar, säger Orell.

Vad kunde de här pengarna användas till?

– Det finns olika möjligheter. Själv tycker jag att man borde reservera en del av de här pengarna för kommande behov, till exempel för fjärrvärmeverksamheten under de kommande åren. Men det är klart att då kontoräntorna är jättelåga för tillfället, får vi inte mycket avkastning att ha pengarna på kontot. En möjlighet är att avkorta stadens lånebörda, säger Orell.

”Brännbar teknik kommer inte vara lika konkurrenskraftig i framtiden”

Tarmo Tuominen, som är styrelseordförande för Pargas Fjärrvärme Ab och som även fungerat som konsult i processen, ser flera fördelar med en försäljning.

– Vi är ett litet bolag med bara fyra anställda och vi står inför ganska stora utmaningar i framtiden. Branschen kommer att förändras, energipriserna går uppåt och det behövs ny teknologi för brännbar teknik kommer säkert inte vara lika konkurrenskraftig i framtiden som den är nu, säger Tuominen.

I dag kommer ungefär 20 till 30 procent av Pargas fjärrvärmes energi från industrins spillvärme, medan resten värms upp med flis. Priset på flis har ändå gått upp under det senaste året och tillgången på flis har minskat, delvis på grund av att man inte längre får flis från Ryssland.

Tuominen konstaterar att bolaget i nuläget är i bra skick och så länge man kan elda med flis behövs inga stora satsningar, men kostnaderna för brännande teknologi kommer troligtvis att öka i framtiden.

– Jag ser nog att världen är på väg åt det hållet, att brännande teknologi kommer att bli dyrare och inte accepteras av samhället på samma sätt längre. Då måste vi titta på olika möjligheter att lagra värme och att producera värme med elektricitet. Vi har till exempel tittat på elpannor redan nu. Det är ganska stora investeringar och den nya tekniken kräver också kunskaper som vi inte har i bolaget i dag, säger Tuominen.

Förslaget behandlas på stadsstyrelsens möte på måndag och planen är att stadsfullmäktige ska fatta beslut om affären den 18 december.

Diskussion om artikeln