Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforsarnas åsikter om Esplanadförsöket går i sär – fotgängarna är nöjda, men biltrafiken löper mindre smidigt

Terasseja Esplanadilla.
Bildtext I samband med Esplanadförsöket har staden bland annat satsat på mer grönska i området.
Bild: Matti Myller / Yle

I våras inleddes ett tvåårigt försök att göra området runt Esplanaderna i Helsingfors centrum mer trivsamt. Nya resultat angående trafikmängderna och stadsbornas åsikter har nu publicerats och åsikterna är delade.

Försöket vill främst prioritera utrymmet för fotgängare och cyklister. Bland annat har körfiler tagits bort för att ge plats åt uteserveringar och bredare gång- och cykelbanor.

Försöket följs upp under försökstiden och nu har resultaten om trafikmängderna och stadsbornas åsikter publicerats. I den nyaste uppföljningen granskades bil-, cykel- och gångtrafiken.

Sedan försöket inleddes i juni har antalet fotgängare ökat med 30–60 procent på Norra Esplanaden och med 80–200 procent på sommargatan utanför Designmuseet.

Mängden cykeltrafik är tillsvidare oförändrad, trots att cykelbanan breddades över de gamla körfilerna.

Utvecklingen delar stadsborna

För uppföljningen intervjuades 1 250 helsingforsare.

De som rört sig till fots på området upplevde att det gick smidigt att ta sig fram. I övrigt var åsikterna delade angående permanenta förbättringar av miljön för fotgängare. En knapp majoritet på 51 procent ansåg att området borde utvecklas för fotgängare, även om det innebär att körfilerna för biltrafiken minskar.

Yngre respondenter ställde sig mer positivt till utvecklingen än äldre. Kvinnor och personer utan bil förhöll sig också mer positivt till utvecklingen.

Försämrad smidighet för biltrafiken

Mängden biltrafik har inte ändrats men smidigheten har försämrats enligt analysen, vilket har synts som måttliga och lokala effekter på det övriga gatunätet.

Mest biltrafik har flyttat till Brunnsgatan där den ökat med en knapp tredjedel i jämförelse med utgångsläget. Tiden för att ta sig genom centrum med bil har ökat med cirka 10 procent i genomsnitt. Restiden under rusning har ökat med 1–3 minuter.

I analysen påpekas att flera gatuarbeten i centrala Helsingfors, bland annat renoveringen av Mannerheimvägen, har sammanfallit försökstiden och det här har också påverkat resetiderna.

Esplanadförsöket håller på fram till slutet av 2024 och uppföljning sker under hela försökstiden.

Stadsmiljönämnden behandlar uppföljningsresultaten vid sitt möte tisdagen den 5 december 2023.