Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

De flesta asylsökandena vid östgränsen kom från Syrien – och en betydande del av dem har tidigare rört sig i Polen och Belarus

Tre personer som leder var sin cykel och två gränsbevakare vid östgränsen i Kuhmo 20.11.2023
Bildtext En del av de asylsökande i november kom via gränsövergången i Vartius.
Bild: Risto Ukkonen / Yle

En betydande del av de asylsökande som kom till Finland i november har tidigare försökt ta sig in i Europa via Belarus och Polen. Det säger Antti Lehtinen vid Migrationsverket till Svenska Yle.

Under november sökte sig nästan 1 000 asylsökande till Finland via vår östgräns och många har frågat sig var de finns nu.

– I huvudsak finns de utplacerade på flyktingförläggningar, svarar Antti Lehtinen, som är direktör för asylenheten på Migrationsverket (Migri).

Var i Finland finns de?

– Av säkerhetsskäl berättar vi inte var de har placerats.

Från Polen och Belarus till Finlands östgräns

På frågan om varifrån de asylsökande kommer är Lehtinens svar mera uttömmande.

– Några länder sticker ut här. De flesta kommer från Syrien och dessutom har det kommit ganska många från Somalia och Jemen.

Även om det har anlänt asylsökande från andra länder också är det just från de här tre länderna som de flesta har startat sin resa.

Direktör Lehtinen berättar att en betydande del - han nämner inga siffror - av asylsökandena tidigare har försökt ta sig in i Europa via Belarus och Polen.

– Av det kan man nog dra slutsatsen att för dem har Finland inte varit det primära målet.

Belarus har tidigare anklagats för att frakta migranter till gränsen mot Polen och Litauen för att destabilisera EU.

Antti Lehtinen / nTurvapaikkayksikön johtajma / Migri / Helsinki 14.01.2021
Bildtext Antti Lehtinen är direktör för asylenheten på Migrationsverket.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Nu säger alltså Antti Lehtinen att det finns starka indikationer på att samma personer nu försöker ta sig in i EU via Finland.

”En exceptionell situation”

Finland tycks alltså ha varit ett transitland för en betydande del av de personer som nu tagit sig över gränsen.

– Det verkar som att de närmast varit inriktade på Centraleuropa, tror Lehtinen.

Har de alltså fått utomstående hjälp att söka sig vidare norrut?

– Mönstret här är klart, kommenterar Antti Lehtinen. Det här har organiserats på andra sidan gränsen. De har nog fått hjälp att förflytta sig inom Ryssland.

Det finns likaså ett annat mönster i den senaste tidens händelser.

– En betydande del av de som sökt asyl i november har bara varit en kort tid i Ryssland och sedan fortsatt sin resa mot Finland, förklarar Antti Lehtinen.

Det här är en helt exceptionell situation just för att den så starkt styrts av Ryssland sammanfattar Migris direktör.

En handfull har redan avvisats

Merparten av asylsökandena är kvar i landet, men Antti Lehtinen säger att en del redan har fortsatt till andra europeiska länder.

Enligt Lehtinen har det tagits fingeravtryck av alla nyanlända. Om det är så att de har ansökt om asyl tidigare i ett annat EU-land kommer den informationen till Finland.

– I sådana fall sänds de asylsökande tillbaka till det land där de först registrerades, förklarar Lehtinen. Det handlar så här långt om enstaka fall.

Det finns fall där det uppenbart inte föreligger grund för asyl. I dessa fall påskyndas behandlingen och personerna i fråga utvisas i snabb takt. Det sköts av polisen.

Så har redan skett med en del av dem som tagit sig över gränsen under de senaste veckorna. Det rör sig dock om enstaka fall.

I övrigt behandlas de asylsökandes fall som stannar kvar på förläggningarna i normal ordning, förklarar Migris Antti Lehtinen.

Bakom glasdörren får familjer och barn vänta på sin tur.
Bildtext 2015 öppnades en flyktingsluss i Torneå.
Bild: Yle/ Tiina Länkinen

Inga flyktingslussar

Förra veckan gav regeringen grönt ljus för så kallade flyktingslussar. Tanken med dem är att registrera asylsökandena vid dessa om och när de anländer i stora mängder.

Till skillnad från en förläggning är flyktingslussen en plats med striktare regler. Asylsökande har till exempel begränsad rörelsefrihet och är satta under strängare bevakning tills registreringen är slutförd.

Det är Migri fattar besluten om att starta flyktingslussarna. Men beskedet från Antti Lehtinen är att det inte finns dylika planer nu.

– Det är inte aktuellt just nu när gränsen är stängd.