Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tandläkare vill inte jobba i Mörskom och Pukkila – gammal utrustning skrämmer bort personal

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.
Bildtext Trots rekryteringsförsök i ett år vill tandvårdspersonal inte jobba vid filialerna i Mörskom och Pukkila. Arkivbild.
Bild: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Resten av året måste invånarna i Mörskom och Pukkila klara sig utan annat än brådskande tandvård. Välfärdsområdet har inte lyckats anställa tandläkare vid filialerna på ett år.

Östra Nylands välfärdsområde har i ett års tid försökt rekrytera personal till mun- och tandvården vid tandklinikerna i Mörskom och Pukkila utan resultat.

Det har också varit svårt att skaffa personal i form av köptjänster.

Enligt Carita Schröder, ansvarsområdesdirektör för hälsotjänster, arbetar personalen i en utsatt situation.

– Vid små enheter arbetar man ofta ensam utan stöd och hjälp från kolleger. Dessutom är utrustningen för mun- och tandvård vid filialerna föråldrad. De här försämrande omständigheterna gör att man inte trivs på de här verksamhetsställena, säger Schröder.

Under hösten har två tandläkare från mun- och tandvården i Askola tillsammans med dem som de jobbar i par med växelvis har varit på filialerna i Mörskom och Pukkila.

Lösningen har minskat resurserna vid verksamhetsstället i Askola, men det har man lyckats kompensera med hjälp av tandläkarstuderande som har gjort tidsbestämd praktik.

Det välfärdsområdet nu söker är en tandläkare och en tandskötare som arbetar i par, men rekryteringen har inte gett resultat.

– Resursbehovet omfattar en tandläkare och en tandsskötare på heltid för området Mörskom och Pukkila, säger Schröder.

Gammal utrustning avskräcker

Eftersom personalen på filialerna har arbetat med gammal vårdapparatur och gamla redskap har flera personer som anlitats genom bemanningsföretags förmedling inte velat förlänga sina avtal, trots att välfärdsområdet har erbjudit förlängda avtal.

Schröder är tveksam till att ny utrustning till filialerna löser alla problem.

– Vårdapparaterna och redskapen är mycket dyra och budgeten för 2024 är väldigt strikt. Jag tror dessvärre inte att ny utrustning lockar till att jobba i en liten enhet på landsbygden. Vi har försökt köpa tjänster, men inte ens bemanningsföretagen lyckas locka personer att jobba ensamma, säger Schröder.

Välfärdsområdet står därför inför en situation då personal saknas under resten av året eftersom det inte längre lyckas att Askolapersonalen jobbar på filialerna i Mörskom och Pukkila.

Det är heller inte möjligt för personal vid mun- och tandvården i Lovisa att hoppa in, eftersom Lovisa för närvarande saknar flera tandläkare.

– Ja, det saknas tandläkare också i Lovisa, men tandskötare saknas i hela välfärdsområdet, säger Schröder.

Det här betyder att de två tandklinikerna endast kan erbjuda brådskande tandvård för dem som bor i Mörskom och Pukkila. Den brådskande tandvården ges i Askola.

Förfarandet är inte helt främmande för kommuninvånarna då filialerna i Mörskom och Pukkila hittills mycket sällan gett brådskande tandvård. Filialerna har istället koncentrerat sig på mun- och tandvård med tidsbokning.

Östra Nylands välfärdsområde ska utreda alternativa lösningar för hur tjänsterna ska ordnas för invånarna i Mörskom och Pukkila 2024.

01.12.23 kl. 16.05. Artikeln har uppdaterats med kommentarer av Östra Nylands välfärdsområdes ansvarsområdesdirektör Carita Schröder.

Diskussion om artikeln