Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FDUV risar nedskärningsplanerna för bibliotek – illa för personer med lässvårigheter

Uppdaterad 02.12.2023 20:41.
En rosa bok ligger på en vit bakgrund, på pärmen står titeln Bultande hjärtan med stora bokstäver.
Bildtext Många människor är beroende av lättläst material.
Bild: Simon Karlsson / Yle

Nedskärningarna i bibliotekens pengar gör det svårare att få lättläst information. Många är beroende av lättläst material.

Regeringen Orpo planerar att slopa stödet som går till biblioteken för att bland annat upphandla lättlästa böcker och tidningar. Slopandet är en del av de planerade nedskärningarna i kulturområdet.

Vid Förbundet för De Utvecklingsstördas Väl är man oroliga för hur det påverkar tillgängligheten till lättläst litteratur.

– Om anslaget skärs ner kan biblioteken inte skaffa fram lättläst material. Det skulle innebära en betydlig försämring för de som behöver det, säger FDUV:s verksamhetsledare Annette Tallberg-Haahtela.

Enligt henne finns det ett behov att biblioteken faktiskt kan erbjuda lättläst material.

– Det finns många målgrupper som behöver lättläst material men som har svårt att få det, säger Tallberg-Haahtela.

Det är svårt att få tag på lättlästa böcker trots bibliotekens demokratiuppgift

Det finns ungefär 30 000–40 000 personer i Finland som behöver lättläst material på svenska, både nyheter och skönlitteratur. Siffran innehåller också personer som inte har en funktionsnedsättning.

Enligt Annette Tallberg-Haahtela handlar det ändå om värdet, i stället för hur många som behöver materialet.

– Tillgänglighet är viktig för personer med funktionsnedsättningar, eftersom de måste kunna leva en vanlig vardag, säger hon.

Annette Tallberg-Haahtela är nyvald verksamhetsledare för FDUV.
Bildtext Verksamhetledare Annette Tallberg-Haahtala på den finlandssvenska handikappförbundet FDUV rf hoppas att lättläst material på svenska blir mer tillgängligt.
Bild: Anna Savonius / Yle

Trots att biblioteken har en demokratisk uppgift att erbjuda litteratur och information för alla är det svårt att få tag på lättläst material. Det är särskilt svårt att få tag på svenskspråkig information, vilket enligt Tallberg-Haahtela gör det till en stor fråga för Svenskfinland.

För att öka tillgängligheten har man kunnat köpa in material från Sverige, men det är svårare med nyheter som kräver resurser.

– Vi jobbar mycket med vårt LL-center att utvärdera vilket material som vi ska köpa från Sverige. Nyheterna måste ändå vara finländska så vi jobbar mycket på att sprida lättlästa nyheter på svenska, säger Tallberg-Haahtela.

”Samhället måste börja ta sitt ansvar”

Tallberg-Haahtela försöker vara positiv gällande framtiden, men är orolig för hur nedskärningarna påverkar personer med funktionsnedsättning.

– Det handlar om personer som är i behov av särskilt stöd i vardagen. Servicen på svenska måste fungera, säger hon.

Samtidigt kräver hon att staten ska ta ett större ansvar för att garantera tjänster för personer med funktionsnedsättning.

– Vi kan inte bara vara beroende av stiftelsernas stöd, utan staten har också sin skyldighet att ge resurser.

Artikeln uppdaterades 2.12.2023 klockan 20.41 med en precisering: Det finns ungefär 30 000–40 000 personer i Finland som behöver lättläst material uttryckligen på svenska.