Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Venezuela röstar för att annektera ett område lika stort som Baltikum – i grannlandet

Uppdaterad 04.12.2023 11:58.
Karta som visar Venezuela, Guyana och linjen längs med floden Essequibo.
Bildtext Den röda linjen går längs floden Essequibo i Guyana, vilken skulle utgöra den nya gränsen mellan Venezuela och Guyana.
Bild: Daniel Ekblad / Yle / Mapcreator

Valmyndigheterna i Venezuela uppger att 95 procent av väljarna stödjer en annektering av Essequibo, som i dag är en del av Guyana. Området är rikt på olja och mineraler.

– I dag finns det inga vinnare och förlorare inom landet. Den enda vinnaren är Venezuelas folk, Venezuelas värdighet och Venezuelas suveränitet, sa Venezuelas president Nicolás Maduro efter att resultatet stod klart på måndagen.

Venezuela arrangerade i söndags en rådgivande folkomröstning om tvisten om regionen Essequibo. Venezuelas styre anser att regionen stulits för över hundra år sedan.

– De enda förlorarna är Guyanas regering, ExxonMobil och det nordamerikanska imperiet, enligt presidenten.

Guyana kallar omröstningen för en förevändning för en annektering.

Frågan har förts till Internationella domstolen ICC i Haag, Men Venezuela ifrågasätter också domstolens mandat att behandla frågan.

Kampanjens huvudbudskap var: ”Rösta ja fem gånger”. En av frågorna var huruvida man godkänner ICC:s tidigare beslut kring staternas gränser. Det gjorde väljarna inte.

Venezuelas president Nicolas Maduro håller en presskonferens framför en karta som visar hur det nya Venezuela skulle se ut.
Bildtext Venezuelas president Nocilas Maduro framför kampanjens huvudbudskap; att man skulle rösta ja på alla fem frågor.
Bild: Mariela Lopez / Anadolu / STELLA Pictures / ddp / abaca press

Nyfunna rikedomar i Guyana

År 2015 upptäckte det amerikanska oljebolaget ExxonMobil ett oljefält en bit utanför Guyanas kust. Oljefältet finns nästan helt och hållet i Guyanas territorialvatten, och har bidragit till att den lilla staten blivit betydligt rikare.

Venezuela har markerat området som sitt eget.

Essequibo utgör två tredjedelar av Guyana, omkring 159 000 kvadratkilometer.

För att jämföra områdets storlek kan man nämna de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, som tillsammans utgör omkring 175 000 kvadratkilometer.

Området är hem till omkring 200 000 människor, som huvudsakligen talar engelska. I hela landet bor omkring 800 000 människor, enligt det måttet är staten en dvärg bredvid Venezuelas 28,6 miljoner invånare.

BNP per capita har stigit exponentiellt sedan 2020.

Militär spänning

Nyheten kring folkomröstningen och kampanjen kring Essequibo har förorsakat en viss regional spänning.

Enligt Guyana förbereder Venezuela militära styrkor för att säkerställa verkställandet av en annektering, och grannlandet Brasilien har skickat militära styrkor till området för att förebygga en regional spridning.

Brasiliens president, Luiz Inácio Lula da Silva, har å sin sida ifrågasatt folkomröstningens tillförlitlighet.

– Resultatet blir troligen som Maduro vill att det ska vara, sa presidenten, som hoppades att det sunda förnuftet får överhanden i frågan.

Dagens gräns mellan Guyana och Venezuela bekräftades när Guyana var en brittisk koloni, år 1899. Före det hade spanjorerna regerat området sedan 1777.

Källor: Reuters, Financial Times, AFP