Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaföretag köper Domus Bothnica på Brändö

Röda tegelbyggnader vid en strand.
Bildtext Domus Bothnica ligger alldeles vid vattnet på campusområdet på Brändö.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

IT-företaget Neotide har köpt Vasa universitets studentkårs byggnad Domus Bothnica på Brändö i Vasa. Företaget har verkat i byggnaden sedan 2008.

Efter långa förhandlingar har Vasa universitets studentkår sålt fastigheten Domus Bothnica på campusområdet på Brändö. Köpare är IT-företaget Neotide som har verkat i byggnaden sedan 2008.

”Vi tänker långsiktigt inom vårt bolag och genom att äga byggnaden kan vi också bättre utveckla egen verksamhet och möta det som framtiden kräver”, säger Neotides vd Johan Kullas i ett pressmeddelande.

Vasa universitets studentkårs fastighetsbolag VYY Holding och aktiebolaget Brändö företagscentrum ägde tidigare hälften av aktierna i Domus Bothnica vardera. I byggnaden finns festsal, bastu och kontorslokaler.

”Beslutet att sälja fastigheten grundar sig på diskussioner och analyser av den nuvarande situationen, som ägt rum i både studentkårens och dess dotterbolags styrelser samt i studentkårens fullmäktige”, säger VYY:s generalsekreterare Lauri Tuohiniemi i pressmeddelandet.

Domus Bothnica har varit en utmaning för Vasa universitets studentkår eftersom fastigheten är dyr att upprätthålla och nyttjandegraden är låg.

Affären slöts torsdagen den 30 november. Köpesumman är inte offentlig.

Diskussion om artikeln