Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Välfärdsområdets samarbetsförhandlingar är över – 33 befattningar avslutas

I oktober fattade Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutet att inleda samarbetsförhandlingar. Målet var att minska kostnaderna permanent med 40 miljoner euro från och med 2024.

Samarbetsförhandlingarnas konsekvenser kunde ändå begränsas tack vare pensioneringar och avslutade tidsbundna kontrakt. 33 befattningar kommer också att sägas upp. Inför samarbetsförhandlingarna fattade välfärdsområdet beslutet att anställda som utför patientarbete inte sägs upp. Däremot kunde deras arbetsuppgifter ändras. Ifall personalen vägrar att ta emot nya uppgifter kan det innebära att personen sägs upp.

I Västra Nylands välfärdsområde arbetar cirka 9 600 personer.

Relaterat

Fasadbild vid ingången till Vasa centralsjukhus

Sex personer sägs upp på Österbottens välfärdsområde – totalt sparas strax över åtta miljoner euro

Nu är resultatet av välfärdsområdets samarbetsförhandlingar klart. Samtidigt slog styrelsen fast att de stora inbesparingarna fortsätter under 2025 och 2026.

Soite samarbetsförhandlar

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ska organisera om sin verksamhet för att få ner kostnaderna.

På måndag inleds samarbetsförhandlingarna som rör hälsovårdscentralerna i Kannus och Tunkkari.

Och i fredags beslöt Soites styrelse att man också inleder samarbetsförhandlingar inom ledningen. Målsättningen är en så lätt organisation som möjligt och förhandlingarna kan leda till att anställda förlorar sina jobb.

Samarbetsförhandlingarna är en följd av det rekordstora underskott som Soite gjorde ifjol då området gick 22 miljoner euro back.

Egentliga Finlands välfärdsområde måste spara 10 miljoner – 86 ledare, chefer och experter sägs upp

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha har avslutat sina samarbetsförhandlingar. Varha ska spara 10,6 miljoner euro, och det gör man genom att säga 86 personer, och dessutom ska fem anställda få deltidsjobb.

Dessutom ska alla direktörer permitteras för två veckor under 2024.

De 86 som sägs upp arbetar med administrativa uppgifter på lednings-, chefs- och expertnivå och med stöduppgifter inom koncerntjänsterna och organiseringens tjänster. Uppgifterna finns i flera olika kommuner på olika verksamhetsställen i Varha.

En stor del av dem som skulle sägas upp kommer ändå att erbjudas andra uppgifter inom Varhas organisation. Därför torde antalet uppsägningar bli färre än vad som nu föreslås.

Välfärdsområdets styrelse behandlar ärendet på sitt möte på tisdag den 6 februari.

En skylt utanför Raseborgs sjukhus som visar bland annat var SAH finns plus flera andra avdelningar.

Samarbetsförhandlingar planeras vid Raseborgs sjukhus

Hänger ihop med flytten av jouren till välfärdsområdet.

15 riskerar förlora jobbet efter samarbetsförhandlingar vid Vamia i Vasa

Samarbetsförhandlingarna vid Vamia, Vasa stads yrkesläroanstalt, har avslutats.

Förhandlingarna gällde hela personalen. Grunden för samarbetsförhandlingarna var sparkrav på cirka 2,5 miljoner euro. Medan förhandlingarna pågick preciserades sparbehovet till 1,9 miljoner euro.

Arbetsgivarens uppskattning nu då förhandlingarna avslutats var att eventuella uppsägningar gäller högst 15 personer. Nu kartläggs vilka möjligheter som finns att sysselsätta personerna i andra arbetsuppgifter inom Vasa stad.

Vamia kommer också att spara genom en nedskärning i undervisningstimramen, minskning av uppgifterna för de teamansvariga och minskning av marknadsförings-, rese- och utbildningskostnader.