Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finlands försvar lutar sig allt starkare mot USA – snart kan Finland vara en del av den amerikanska Natobasen i Norfolk

Finlands försvar lutar sig allt starkare mot USA - snart kan Finland vara en del av de amerikanska Natobasen i Norfolk - Spela upp på Arenan

Finland lutar sig starkt mot USA när man försöker hitta sin roll inom Nato. Inom Nato finns det en förhoppning om att alla nordiska länder i framtiden är under ett och samma befäl som finns i Norfolk på den amerikanska östkusten.

Norfolk är den största marinbasen i USA och hela världen. Marinbasen är en stad i staden. En arbetsplats för över 100 000 personer, både militärer och civila.

Längs den nästan 20 kilometer långa hamnen finns 14 stora pirer som rymmer kryssare, amfibiefartyg, ubåtar, landstigningsfartyg och hangarfartyg.

"HMS Prince of Wales" brittisk hangarfartyg på besök vid marinbasen i Norfolk.
Bildtext Det brittiska hangarfartyget "HMS Prince of Wales" på besök vid marinbasen i Norfolk.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Det finns även flera flygfält i området, radarspaningsplan och helikoptrar snurrar ständigt i luften.

Efter mörkrets intrång inleder de amerikanska F-18 jaktplanen sina nattmanövrar.

Krigsfartyg vid marinbasen i Norfolk.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

I Norfolk finns även en stor Natobas, vars betydelse ökat, inte minst efter att en av Nato tre ledningsstaber för alliansens samoperationer grundades i Norfolk 2018.

– Den här ledningsstaben grundades eftersom alliansens relation med Ryssland förändrades efter att Ryssland ändrat sitt beteende, säger den brittiska konteramiralen Tim Henry, som är JFC:s biträdande stabschef.

Konteradmiral Timothy Henry är biträdande stabschef vid JFC Norfolk.
Bildtext Konteramiral Timothy Henry är biträdande stabschef vid JFC Norfolk.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

De tre staberna betecknas JFC (Joint Forces Command) och de finns i Brunssum i Nederländerna, i Neapel i Italien och i Norfolk på USA:s östkust.

Natos ledningsstaber för samoperationer, karta

Finland leds för tillfället av Natos ledningsstab i Brunssum i Nederländerna. Men Finland skulle gärna i framtiden höra till Norfolks befäl.

Idag är Norge och Island en del av Norfolk. Men ur nordisk och transatlantisk synvinkel upplevs det mer ändamålsenligt att ansluta både Finland och Sverige till staben i Norfolk så att alla nordiska länder skulle tillhöra samma stab.

Inget beslut har fattats i frågan, Nato har inte heller kommenterat det offentligt.

Men vad Svenska Yle erfar råder det oenighet på politisk nivå. Estland och de baltiska länderna skulle vilja se att Finland fortsätter vara en del av ledningstaben i Brunssum som ansvarar för Natos operationer i norra Europa, Östersjöregionen och Baltikum.

Frågan kan röra på sig efter att Sverige blivit Nato-medlem.

JOINT FORCE COMMAND byggnaden i Norfolk.
Bildtext Natos försvar av Atlanten och Arktis leds från denna byggnad i Norfolk. Det finns planer på utvigda ledningstaben.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Samtidigt kan man fråga sig varför Finland ska byta ett europeiskt befäl till ett amerikanskt. Norfolk ligger trots allt 7000 km från Helsingfors och tidskillnaden är 7 timmar.

En orsak är att utöka det redan nu täta samarbetet med USA, finländska politiker och militärer föredrar att stå under en stab som leds av USA.

En annan orsak är se på världskartan uppifrån. De nordiska länderna är kritiskt belägna i förhållande till Arktis och Ryssland och i Norfolk leder man Natos försvar i norra Atlanten och Arktis.

I Norfolk på USA:s östkust leds Natos försvar av Nordatlanten och Arktis. Ryssland är det enda landet i den arktiska regionen som inte hör till Nato.

Timothy Henry som är biträdande stabschef vid JFC Norfolk tar inte ställning till vilket befäl de nordiska länderna ska tillhöra i framtiden. Men den brittiska konteramiralen konstaterar ändå att Arktis och Norden är som gifta med varandra och att det vore viktigt att de nordiska länderna håller ihop.

– Det är bara att titta på de norra delarna av Finland, Sverige och Norge på en karta. Där i norr rör sig renarna rätt fritt över detta område och vi bör se till att även de militära styrkorna gör detsamma där, om det skulle behövas.

Natoländernas flaggor vajar utanför Natostaben i Norfolk. En flaggstånd står tom i väntan på att Sveriges flagga kan hissas upp.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Arktis betydelse ökar i takt med att klimatförändringen leder till ökad användning av de nordliga vattendragen. Dessutom har Ryssland återupprustat sina nordliga militärbaser, bland annat på Kolahalvön.

Enligt Henry verkar Ryssland ha ändrat sin syn på Arktis betydelse.

– Det är deras sak, men som en försvarsallians vars mål att minska risken för konflikt bör vi förstå vad som händer och vara redo och agera om det behövs.

Hangarfartyget USS George H.W. Bush görs i ordning för att 2024 kunna kasta loss.
Bildtext Hangarfartyget USS George H.W. Bush görs i ordning för att 2024 kunna kasta loss.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle