Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tolv spanska lärare inom småbarnspedagogiken har valts till Helsingfors nya rekryteringsförsök

Helsingfors vill råda bot på den akuta personalbristen inom småbarnspedagogiken och har nu valt tolv personer till försöket med att rekrytera behörig personal från Spanien till de svenskspråkiga daghemmen i staden.

1 000 personer anmälde sitt intresse. Av dem var ungefär var tionde behörig lärare inom småbarnspedagogiken.

De som valdes ut har inlett en sex månader lång kurs i svenska, fördjupade kunskaper i den finländska småbarnspedagogiken och hur det är att bo och leva i Finland.

I slutet gör deltagarna ett språkprov och de som klarar provet får en anställning i augusti 2024.

Relaterat

Jonathan Juslenius och Fredrika Hendrén med dottern Lykke i famnen.

Tuff dagisdag för tvååriga Lykke i Ingå – bor på ”fel” sida om kommungränsen

Föräldrarns arbetsresor blir dagligen 60 kilometer längre.

I Vasa ska småbarnspedagogikens service koncentreras till en app

För tillfället använder småbarnspedagogiken i Vasa flera olika system och appar. Kommunikationen mellan personal och vårdnadshavare sker via Wilma, medan Edlevo används för att anmäla vårdtider.

Dessutom använder personalen Effica-systemet för att behandla bland annat klientinformation och barnens in- och utloggningar och frånvaro.

I och med systemreformen övergår man till en enda tjänst för dessa tjänster, nämligen Edlevo.

– Många vårdnadshavare har kontaktat oss och framfört en önskan om möjligheten att använda endast ett system, säger projektchefen Sari Ylikantola.

Målsättningen är att reformen ska vara klar till slutet av år 2025.