Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Skriban var en så fin upplevelse att jag vill ge den vidare” – i Västnyland väljer de flesta unga att konfirmera sig

Uppdaterad 09.12.2023 06:11.
Fyra tjejer och Hangö svenska församlings ungdomsledare utanför ungdomslokalen 27:an.
Bildtext I Hangö är skriftskolan bra, mycket tack vare ett engagerat team. Från vänster Lia Nordström och Ada Nordlund som ska börja i skriftskolan nu. Moa Nordström och Lana Nordlund är hjälpledare, mellan dem ungdomsarbetsledaren Marlen Talus.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

För kyrkan är konfirmationen en milstolpe för att väcka ungdomarnas engagemang att stanna kvar i gemenskapen. I dag är alternativen till hur man går i skriftskola fler än förr.

Snön ligger vit över Hangö och har bäddat in de gamla trähusen längs Bangatan, där svenska församlingen bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet.

I Hangö vill unga bli konfirmander och hjälpledare

6:25

I källarlokalen Kryptan sprider ljusstakarna en mysig stämning och i den stora hörnsoffan sitter ungdomsledaren Marlen ”Maami” Talus och väntar på några ungdomar som vi ska prata konfirmationsundervisning med. Genom de välvda fönstren i husets stenfot tornar stadens två landmärken upp sig: kyrkan och vattentornet på Vårdberget.

För även om advent och julafton står inför dörren är det också den tid på året då nästa års konfirmander inleder sin skriftskola. In genom dörren kommer två syskonpar: Moa och Lia Nordström och Lana och Ada Nordlund. I båda fallen har storasystrarna gått församlingens hjälpledarkurs medan lillasystrarna står i tur att inleda konfirmationsundervisningen för att konfirmeras nästa år.

– Vårt skribaläger var så roligt att jag ville ge den upplevelsen åt andra. Jag ville försöka att de andra barnen eller ungdomarna skulle ha ett lika roligt läger som vi hade, säger Lana Nordlund.

Gammalt välskött trähus
Bildtext På Bangatan 27 i Hangö har svenska församlingen en lokal för barn- och ungdomsarbete.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Moa Nordström blev redan under sitt eget konfirmationsläger tillfrågad om hon vill utbilda sig till hjälpledare och beslutade sig för att tacka ja.

– Jag lärde mig mycket om mig själv för vi fick arbeta mycket med oss själva och sedan lärde jag mig att arbeta bättre i grupp. Jag lärde mig också bättre vad det innebär att vara ledare och vägleda andra.

Kyrkan kan vara en trygg plats för de unga

Ungdomsledaren Marlen Talus spricker upp i ett stort leende när hon lyssnar till de ungas reflektioner.

– Det är ju riktiga saker om livet vi lär oss och lär ut här i kyrkan.

Konfirmanderna Ada Nordlund och Lia Nordström vet däremot inte riktigt vad de förväntar sig av konfirmandundervisningen.

Systarna Lana och Ada Nordlund är båda aktiva inom Hangö svenska församling.
Bildtext Lana Nordlund tycker om att jobba med yngre medan hennes syster Ada tycker det ska bli spännande att bli konfirmand.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

– Det är ju svårt att säga när man inte alls vet hur det kommer att bli, funderar Ada Nordlund.

Båda ser ändå fram emot att gå i skriftskolan och att åka på läger.

Här bryter Marlen Talus in och säger att det är bra att de blivande konfirmanderna inte har några tvärsäkra svar, eftersom en av konfirmandundervisningens uppgifter är att få de unga att forma sig egna uppfattningar, om sig själv, livet och sin tro.

– Tron är ingenting vi mäter. Det vi vill säga till dem är att Gud tror på dem.

För både Moa Nordström och Lana Nordlund har konfirmationen lett till att de känner ett starkare band till kyrkan och församlingsarbetet. De beskriver kyrkan som en trygg gemenskap dit man kan gå och prata med vuxna om man upplever att man har problem i förvissningen att ”allt ordnar sig”.

Systrarna Moa och Lia Nordström i Hangö.
Bildtext Moa och Lia Nordström har också stöd av varandra i rollen som hjälpledare och konfirmand.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Marlen Talus säger att det är en stor ära för församlingens personal att få leda ungdomarna fram till konfirmationen.

– För ungefär femton år sedan valde föräldrarna att uppta sina barn i den kristna tron genom dopet och nu får vi förtroendet att lära dem mer om vad tron går ut på.

Hangö bäddar väl för sina konfirmander

Hangö svenska församlings kyrkoherde, Monica Cleve, säger att församlingen nog kan tacka barn- och ungdomsledarna för det stora intresset för att konfirmera sig i Hangö.

– Vi har en stark tradition att falla tillbaka på.

Också i Hangö ordnas dagläger som ett alternativ till övernattningslägren på kursgården Ramsdal i Öby, Raseborg.

– På dagslägren brukar vi inleda dagen med en pilgrimsvandring till någon av Hangös vackra stränder och sedan ha en utomhuslektion ifall vädret tillåter.

Intresset för att konfirmera sig i Hangö ser hon enbart som positivt och hon lyfter även fram det goda samarbetet med grannförsamlingen Ekenäsnejdens svenska församling.

Hangö hyr Ramsdal lägergård av dem och Hangö har bidragit med hjälpledare på grannförsamlingens läger.

Intresset för dagsläger ökar i takt med att samhället förändras

Även i Ingå säger ungdomsteologen Lotta Ahlfors att intresset för att konfirmera sig är stort. Eftersom Ingå är en liten kommun finns en tvåspråkig församling, men språkgrupperna deltar i konfirmandundervisningen enligt modersmål.

– Intresset är snäppet större bland de svenskspråkiga, berättar Lotta Ahlfors.

Ingå församling vill satsa på ungdomarna

12:14

Eftersom Ingå församling är förhållandevis liten kan de inte alltid tillgodose alla ungas önskemål om vilket läger de vill delta i. På svenska ordnas två sommarläger, ett i juni och ett i augusti samt ett kvällsläger under läsåret. Ibland har det lett till besvikelse bland konfirmanderna att de inte fått plats på det läger de önskar delta i.

– Visst försöker vi tillgodose önskemålen i så stor utsträckning som möjligt, men vi kan inte trolla.

Barösundsfärjan och hamnen i Barösund fotade från ovan.
Bildtext I Ingå får konfirmanderna leva skärgårdsliv i Barösund. Lägergården Rövass syns inte på den här bilden.
Bild: Yle / Linus Westerholm

Samtidigt har kvällskurserna blivit ett populärt alternativ till de traditionella övernattningslägren.

– Det kan hända att de unga har en resa på sommaren, att de har sommarjobb och så finns det de som inte är vana att vara borta hemifrån och är osäkra med att vara borta över natten.

Men det kan också handla om att de unga har någon form av sociala utmaningar eller funktionsvariation eller att de inte trivs i större grupper.

I det fallet önskar Lotta Ahlfors att föräldrarna aktivt skulle ta kontakt med församlingen så att man kan förbereda lägren så att de blir en så bra upplevelse som möjligt för alla. All information behandlas konfidentiellt.

Enskild konfirmandundervisning som alternativ

  • För den som av någon anledning inte kan eller vill delta i ett läger eller kurs som riktar sig till en grupp, oberoende av om det omfattar övernattning eller inte, så ordnas en enskild konfirmandundervisning.

  • Då läser och avlägger individen prov tillsammans med prästen. Det kan då handla om personer med en lätt funktionsnedsättning, sociala begränsningar eller vuxenstuderande.

  • För personer med svårare funktionsnedsättning så har Borgå stift också en omsorgspräst, Claus Terlinden.

Kjell Wikström som är ledande ungdomsarbetare i Ekenäsnejdens svenska församling har över 40 års erfarenhet av att jobba med unga inom kyrkan. Han håller med om att det är viktigt att personalen får relevant information av föräldrarna inför ett läger så att alla kan känna sig trygga och delaktiga. Likaså uppmuntrar han de unga att berätta om något känns fel.

– Tyvärr har det ju någon gång hänt att någon inte haft en bra upplevelse, helt enkelt för att vi inte vetat. Allt vi vet om kan vi däremot påverka så att det ska kännas bra för alla.

Även i Ekenäsnejdens svenska församling finns en stark tradition av att konfirmera sig och delta i skribaläger.

– Vi tycker att det är superbra om unga vill spendera en vecka tillsammans med varandra och med oss i personalen eftersom det lär dem att anpassa sig och ta hänsyn på ett sätt som inte är helt vanligt i dagens samhälle.

Han säger att det också inom kollegiet förts diskussioner om hurdan beredskap och mognad en del unga har att delta i läger. Pandemin och den sociala isoleringen som den medförde kan i dag ta sig uttryck i att en del unga inte fått den träning i social växelverkan som de kunde ha fått under mer normala omständigheter.

Konfirmationen kan involvera unga i kyrkans gemenskap

Annika Holmström sitter sin första mandatperiod i Ingå kyrkofullmäktige. Hon är också med i en ny grupp för att stödja barn- och ungdomsarbetet i kommunen.

– Vi har ju på senare tid haft en del oroligheter med skadegörelse och det har varit mycket diskussioner om att ungdomarna efter coronan generellt mår sämre. Hur kan vi som kyrka och församling bättre nå dem?

leende kvinna i Ingå.
Bildtext Annika Holmström vill jobba för att alla unga i Ingå ska inkluderas i församlingsgemenskapen.
Bild: Privat

I Ingå hade man i samband med biskopsvisitationen ett möte med förtroendevalda och personalen inom församlingen. Där fann de en gemensam linje för att satsa extra på just konfirmandundervisningen som ett led i att nå unga och uppmuntra deras intresse för kyrkan som institution och för församlingsgemenskapen.

I det sammanhanget hoppas Annika Holmström på att församlingen ska försöka tillgodose de ungas önskemål så mycket det bara går.

– Vi är ju alla Guds barn som det heter och vi ska inte utesluta någon bara för att de inte faller inom normen för vad en mönsterelev är, utan satsa alla resurser på att alla ska känna sig delaktiga i den här gemenskapen.

Diskussion om artikeln