Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Försök med skolskjuts till två adresser för Korsholmselever

Sen början av året har de Korsholmselever i årskurs 7-9 vars föräldrar bor på olika adresser rätt till skolskjuts till och från båda hemmen.

Nu har en första uppföljning av försöket gjorts och den visar att det inte blir några stora merkostnader för kommunen och enligt bussbolaget har det inte orsakat några problem för dem heller.

Enligt bildningsutskottets ordförande Yngve Lithén (SFP) är det ändå förvånansvärt få elever som använt sig av möjligheten till skolskjuts från båda hemmen.

Endast en fjärdedel av de kring 80 elever som har rätt till skolskjuts till och från två adresser använder sig av möjligheten.

Försöket pågår till läsårets slut och utskottet tar då ställning till om försöket blir permanent och godkänns som ett nytt skjutskriterium.

Relaterat

Folk som väntar på en busshållplats.

Strejken i Östnyland: Så här påverkar den dig

Många olika branscher strejkar första och andra februari.

Virtuell anslagstavla berättar om skolbussen inte går i Lovisa

Lovisa stad har nu lanserat en ny tjänst för att informera om problem med skolbussarna.

Det handlar om en virtuell anslagstavla. Där meddelar bussbolagen om bussarna är mer än 15 minuter försenade, kör längs en undantagsrutt eller har inhiberats helt.

Om det är dåligt före lönar det sig att kolla anslagstavlan före eleven går till hållplatsen.

Anslagstavlan lanserades efter att en del skolbussarna inte kunde köra på hala vägar och föräldrar efterlyste bättre information.

En blå lokalbuss i Sibbo.

Strejkerna i slutet av veckan kan påverka skolmaten och kollektivtrafiken i Sibbo

Också vinterunderhåll av gator kan påverkas.