Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kommunforskare: Gräl om diffusa frågor kan minska förtroendet för politiken i Pargas

Uppdaterad 11.12.2023 12:43.
En kvinna med kort hår och glasögon i närbild. Bär vinterjacka. Tegelvägg i bakgrunden.
Bildtext Arkivbild. Siv Sandberg forskar om finländska kommuner.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Under hösten har det rapporterats om oenigheter inom politiken och förvaltningen i Pargas. En ny stadsdirektör kan ändå leda till mer stabilitet.

Siv Sandberg, kommunforskare och universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, ser att mycket av höstens slitningar inom politiken och förvaltningen i Pargas har att göra med att man har olika åsikter kring hur staden ska styras.

Pargas gick nyligen in för en stor organisationsreform, och det har visat sig finnas många olika åsikter bland politikerna kring hur staden egentligen ska styras.

– Det här är saker man sällan diskuterar inför kommunalval och därför kan det komma som en överraskning för en del som blir invalda i fullmäktige att så pass många frågor handlar om organisation. Inför val diskuterar man sakfrågor, som hur många skolor man ska ha och hur kommunens pengar ska användas, säger Sandberg.

Pargas stadshus
Bildtext Arkivbild. Både en del politiker och personal har varit kritiska till Pargas organisationsförändring.
Bild: Arash Matin / Yle

Organisationsförändringen skaver

Alla Finlands kommuner har gått igenom stora förändringar i sin förvaltning i och med vårdreformen. I Pargas har man utöver det gått in för en organisationsförändring som skiljer sig från många andra kommuner.

– Mycket av det som skaver i Pargas just nu verkar ha att göra med den nya organisationen. Om man söker kärnan i höstens diskussioner är det kanske just det här man funderar på – fungerar det nya systemet eller borde man ha varit mer konservativ?

Det viktiga för den vanliga medborgaren är att förvaltningen fungerar och levererar det den ska.

Siv Sandberg

Den nya livskraftssektorn i Pargas är ganska speciell i jämförelse med hur andra kommuners organisation ser ut, och livskraftchefen ska samla upp många typer av frågor. Sandberg beskriver reformen som ambitiös och säger att den kan vara svår att hantera för livskraftchefen, tjänstemännen och politikerna.

Många tjänstemän inom Pargas stad har också nyligen bytts ut vilket också kan leda till en viss instabilitet, säger Sandberg. Då det kommer in nya tjänstemän så medför det också nya sätt att arbeta, på gott och ont.

– Varje tjänstemannabyte medför turbulens och nu har man många nya tjänstemän samtidigt som den politiska ledningen är ganska ny. Det är många bitar som är i rörelse.

Gräl om diffusa frågor kan minska förtroendet för politikerna

I Pargas har det också uppstått motsättningar inom SFP:s fullmäktigegrupp. Det har bland annat handlat om kommunikation och om hur beslut fattas.

SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas består av 19 personer, som enligt Siv Sandberg är en stor grupp. Om man jämför med Åbo så har den största fullmäktigegruppen Samlingspartiet 16 ledamöter.

– Det är inte alltid helt lätt att komma överens inom grupper som består av så pass många personer och på det sättet är det inte konstigt att det också uppstår konflikter.

SFP har redan länge haft majoritet i Pargas fullmäktige. Sandberg tror inte att stridigheterna kommer att ha någon större betydelse för partiets understöd, eftersom tidigare konflikter inom partiet heller inte verkar ha minskat partiets understöd.

Sandberg säger ändå att den här typen av mer diffusa bråk på lång sikt kan minska förtroendet hos väljarna om de fortsätter. Om bilden blir att man bara bråkar utan att någon riktigt vet varför så kan medborgarna tappa förtroendet för hur politiken sköts i kommunen.

– Ur en vanlig medborgares synvinkel borde det inte spela någon roll hur många nämnder en kommun har eller hur många som sitter i ledningsgruppen. Det viktiga för den vanliga medborgaren är att förvaltningen fungerar och levererar det den ska.

Ny stadsdirektör kan skapa stabilitet

Måndagen den 18 december väljer Pargas en ny stadsdirektör. Det är enligt Siv Sandberg mycket viktigt att valet av en ny stadsdirektör sköts på ett snyggt sätt för att man ska lyckas uppnå stabilitet.

– Det måste gå korrekt till och alla måste uppfatta att det är ett legitimt val. En ny stadsdirektör kan skapa stabilitet och se till att de lösa bitarna faller på plats.

Kommunforskare Siv Sandberg kommenterar oegentligheterna inom Pargaspolitiken

11:09

Diskussion om artikeln