Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå lämnar Västra Nylands folkhögskola i Karis

Uppdaterad 11.12.2023 20:53.
Västra Nylands folkhögskola.
Bildtext Fullmäktige i Sjundeå har beslutat att lämna Västra Nylands folkhögskola som finns intill Pumpviken i Karis. Arkivbild.
Bild: Yle/Minna Almark

De flesta i Sjundeå fullmäktige ville på måndag kväll (11.12) att kommunen lämnar Västra Nylands folkhögskola i Karis.

Hilkka Toivonen (Grön) föreslog att ärendet bordläggs då det var dags för fullmäktige att behandla ärendet om att kommunen ska lämna samkommunen för Västra Nylands folkhögskola. Anders Karell (SFP) understödde en bordläggning.

Fullmäktiges ordförande Merja Laaksonen (SFP) konstaterade att man måste rösta om bordläggning eller om ärendet ska fortsätta att behandlas. De flesta, 23 stycken, ville att ärendet skulle fortsätta att behandlas, medan fyra stödde en bordläggning.

Sjundeå vill förhandla med ägarkommunerna

Svenska folkpartiets åtgärdsmotion kunde sedan godkännas av fullmäktige. I åtgärdsmotionen står det att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda förhandlingar om en ändring av samkommunens grundavtal så att ingen kommun längre har enkel majoritet i samkommunen.

Samtidigt ska kommunen utreda hur VNF:s verksamhet kunde ändras så att ekonomin är så pass bra att ägarkommuner inte behöver delta i samkommunens investeringskostnader och så att ägarkommunernas årsandelar kan minska.

I åtgärdsmotionen konstaterar man till sist att Sjundeå kommun kan förhandla om ett nytt avtal från och med 2025 utgående från resultatet av förhandlingarna.

Enkel majoritet stör ägarkommunerna

På tisdag (12.12) ska ägarkommunerna diskutera med Raseborg stad om hur man nu ska gå vidare.

Det som är problemet här är att Raseborgs stad på samkommunens stämma i oktober med enkel majoritet beslöt att godkänna en investeringsbudget. Där finns det en summa på 100 000 euro för folkhögskolans renovering som de övriga ägarkommunerna inte ville godkänna.

Missnöje med utträdet ur samkommunen

Anders Karell (SFP) och Hilkka Toivonen (Grön) var inte alls nöjda med att Sjundeå går ur samkommunen. De försvarade VNF och tyckte att det är en skola som behövs. Toivonen hoppades att det här inte leder till att VNF måste sluta sin verksamhet.

Stefan Svanfeldt (SFP) ansåg att läget kräver att Sjundeå lämnar samkommunen och att det krävs en ny start.

Bildningsdirektör Eero Kling konstaterade att unga från Sjundeå ändå kan studera vid VNF.

Hangö stadsfullmäktige har redan bestämt att lämna samkommunen. Nu lämnar också Sjundeå samkommunen från och med 2025.

Kyrkslätt kommun beslöt också på måndag kväll att utträda ur samkommunen.

Diskussion om artikeln