Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förtroendet för Yle ökar

Från 2015
Uppdaterad 22.11.2015 16:53.
Stora smedjan i Böle.
Bild: Yle

Yle fortsätter att vara den mest pålitliga nyhetskällan för finländarna, enligt en årlig undersökning.

Förtroendet för Yle har ökat med fyra procentenheter sedan i fjol.

Nittiotvå procent av dem som intervjuades i Taloustutkimus undersökning ansåg att Yles nyheter är trovärdiga.

Efter Yle i trovärdighet kommer FNB (80%), den regionala dagstidningen (74%), Helsingin Sanomat (72%) och MTV (69%).

Taloustutkimus har utfört undersökningen Uutisarvostukset årligen sedan 2010 på uppdrag av Yle.

Syftet med undersökningen är att utreda Yles ställning som finländsk nyhetsaktör.

I undersökningen studeras också de största nyhetsorganisationernas trovärdighet i förhållande till varandra samt 15 övriga varumärkesattribut hos olika nyhetsaktörer.

Sammanlagt 1 024 personer intervjuades.

Artikeln har rättats kl. 16.40. I andra satsen har ordet trovärdigast korrigerats till trovärdiga: "92 procent av dem som intervjuats i Taloustutkimus undersökning ansåg att Yles nyheter är trovärdiga."