Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trafikutredning vid Ingåport

Från 2015
Uppdaterad 23.11.2015 16:53.
Vägarbete
Bildtext Trafikarrangemangen vid Ingåport ska utredas.
Bild: Yle/ Nora Engström

Ingå ska utreda hur man arrangerar trafiken vid Ingåport på bästa möjliga sätt.

Ingåport är ett 100 hektar stort område på båda sidorna om stamväg 51 mellan Ingåavtaget och Täkteravtaget. Kommunen planerar där ett arbetsplatsområde för olika slags företag.

Meningen är inte att någon stormarknad eller storindustri ska etablera sig i området.

Snabb utredning behövs

Trafikutredningen tar ställning till hur trafiken från arbetsplatsområdet på bästa sätt ska anslutas till Täktervägen i öster och till Torpområdet i väster.

Utredningen ska också ge förslag till var anslutningarna till stamväg 51 ska placeras och hur korsningarna ska se ut.

Generalplaneringen för fastlandet i Ingå är nu i sitt slutskede och därför måste en trafikutredning göras så snabbt som möjligt.

Konsultbyrån som gör trafikutredningen har också gjort generalplanen.

Samhällstekniska nämnden i Ingå fattade beslut om trafikutredningen på sitt möte 17.11.

Artikeln har rättats 23.11.2015 klockan 12:45. I den ursprungliga texten stod det felaktigt att området avgränsas av Torpområdet i öster.

Artikeln har uppdaterats 32.11 kockan 16:21 med information om Ingåport.

Diskussion om artikeln