Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Många utmaningar för dagens lokal-tv

Från 2015
Uppdaterad 28.11.2015 15:55.
En ganska typisk lokal-tv interiör.
Bildtext En ganska typisk lokal-tv interiör.

- Lokal-tv måste förnya sig. Vi räcker inte till bara som tv-kanal längre, säger Maria Launonen som är verksamhetsledare på När-tv i Närpes.

Numera vill tittarna själva välja när de ser programmen. Därför tror Maria Launonen att det är väldigt viktigt att lokal-tv också börjar strömma sina program och komma ut på nätet med sin verksamhet.

Lokal-tv aktiva samlades nyligen i Närpes för att diskutera de här frågorna. Idag finns dryga dussinet aktiva lokal-tv stationer, de flesta i Österbotten. Många av stationerna drivs på talkobasis och många av de aktiva har varit med sedan början av 1980-talet.

Medelåldern är följaktligen rätt hög. Men det är också medvetenheten om att förnyelse behövs, både vad det gäller publiceringskanaler och bland de aktiva. Men trots projekt och olika satsningar på ungdomar har det inte gett någon utdelning. Den som vill arbeta med rörliga bilder behöver idag helt enkelt inte vända sig till lokal-tv:n.

Större närvaro på webben nödvändig

Även om lokal-tv:n i många fall verkar ha en trogen publik, så undgår lokal-tv stationerna inte heller förändringar i medievanorna hos tittarna.

När-tv, som hör till ett fåtal lokal-tv stationer som har heltidsanställd personal, har nyligen gjort en ansiktslyftning på nätet. Förebild för lyftet var SVT:s webbplats. På När-tv:s sidor kan man nu lätt hitta både färska inslag och arkivmaterial.

-Det är viktigt att ha en bra webbsida, så att tittarna hittar programmen, säger När-tv:s Maria Launonen. Det är där lokal-tv stationerna måste börja. Sedan måste de sätta upp sina sändningar på nätet via YouTube eller skaffa en egen server, alternativt gå ihop med någon som kan det här.

Maria Launonen har arbetet för När-tv i femton år. När hon började kretsade arbetet kring onsdagssändningarna. Tittarna tittade i realtid och berättade sedan vad de tyckte om programmet på torsdagarna.

Nu tar det längre innan feedbacken kommer, eftersom många tittare numera väljer att tittar på programmet via webben.

-Vi finns också på Facebook. Jag tror att det är mycket viktigt att finnas med där. Vi är aktiva och hör av oss flera gånger i veckan. Vi sätter in nyheter, puffar för sändningarna och efter varje sändning sätter vi ut länken till sändningen på nätet, berättar Maria Launonen.

Via Facebook har När-tv också koll på att de har många tittare utomlands, bland annat i Sverige.

Hur bevara för framtiden?

Ett annat problem för lokal-tv stationerna är hur man ska bevara det omfattande bandade material som finns.

-Vi har gjort en kulturgärning med vår dokumentering av händelser och personer i Malax under trettio år, säger Håkan Jäntti som varit aktiv inom Malax tv sedan starten julhelgen 1982. Men problemet är hur den här dokumentationen skall kunna tas tillvara för eftervärlden. Idag jobbar vi hårt med att försöka hitta en hållbar lösning inför framtiden.

-Vi har sökt pengar för att överföra endel VHS-kassetter till dvd- skivor, men hur länge håller dvd-skivorna? Det är frågan om en ofantlig mängd material, vilket innebär att det både kräver en rejäl arbetsinsats och blir dyrt att digitalisera.

-Frågan är också om vi sedan ska sprida det på nätet, gratis och tillgängligt för allmänheten. Idag väljer vi ut en del inslag som vi lägger ut på vår webbsida. Men det går i makligt takt, konstaterar Håkan Jäntti.

Hur är det då, tävlar lokal-tv idag med det världsutbud som finns tillgängligt via internet?

-Nej, jag tycker inte att jag tävlar, säger Maria Launonen. Det är det ultralokala som är styrkan hos lokal-tv:n. Jag förväntar mig att närpesborna ska titta på lokal-tv. Vi gör program om närpesbor för närpesbor – och det ska vi inte frångå, avslutar Maria Launonen.