Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Ny gränslag ska få bukt på ogrundade asylansökningar – men löser inte situationen vid östgränsen

Uppdaterad 12.02.2024 19:24.
Mari Rantanen i närbild under en presskonferens i riksdagen.
Bildtext Östgränsen hålls i nuläget stängd till den 14 april. Inrikesminister Mari Rantanen (sannf) har sagt att Finland inte ger vika för rysk hybridpåverkan och påtryckning.
Bild: Silja Viitala / Yle

Asylprocessen vid östgränsen ska göras snabbare. Men den nya lagen berör bara en bråkdel av dem som hittills anlänt från Ryssland.

Regeringen utreder olika åtgärder för att sätta stopp för migration över östgränsen.

Vid Inrikesministeriet bereds just nu en lag om gränsförfarande som ska göra asylprocessen snabbare. Lagförslaget har i dag skickats på remissrunda.

Lagförslaget, som står i linje med EU:s förfarandedirektiv, ska tillämpas på asylansökningar som sannolikt bedöms vara ogrundade och som görs i närheten av landets gränser, det vill säga vid östgränsen och vid internationella flygplatser.

Lagen ska gälla alla typer av migration, inte bara när det kommer till omfattande flyktinginvandring eller instrumentaliserad inresa som bedöms hota den nationella säkerheten.

Vad kommer att ändra?

I det nya förfarandet skulle asylsökande vara tvungna att stanna i närheten av gränsen under tiden som asylansökningen hanteras. Personen tilldelas ett mottagningsområde som hen måste hållas inom.

Tanken är att ogrundade ansökningar ska identifieras mer effektivt och att personer som fått avslag ska sändas tillbaka snabbare.

Enligt lagförslaget är planen att asylsökande skulle hållas i Joutseno mottagningscentral som ligger 20 kilometer från östgränsen. Där skulle de hållas inom ett inhägnat område och inte kunna ta sig ut utan vägande skäl. Ansökan skulle behandlas inom fyra veckor och om beslutet är nekande skickas personen tillbaka till det land hen kommit från.

I ett vanligt asylförfarande kan den sökande röra sig fritt inom Finland och EU.

Temporary concrete and wire barriers on Finland's eastern border.
Bildtext Finlands gräns mot Ryssland har hållits stängd sedan mitten av december. Gränsstängningen fortsätter åtminstone fram till den 14 april, har statsrådet beslutat.
Bild: Rajavartiolaitos

Lagförslaget innehåller också EU-direktivets påskyndade förfarande som innebär att personer som fått nekande asylbeslut skickas tillbaka snabbare än i ett normalt asylförfarande.

Den här försnabbade processen skulle kunna användas för personer som fått nekande asylbeslut och som anses utgöra en fara för den nationella säkerheten. Detsamma gäller personer som vill göra en ny ansökan efter att ha fått avslag.

1 300 personer har korsat östgränsen

Enligt Inrikesministeriet har cirka 1 300 personer utan förutsättningar för inresa kommit till Finland över östgränsen fram till slutet av januari. Endast 40-80 av de här personerna skulle ha berörts av det nya gränsförfarandet, bedömer Migrationsverket.

Enligt Inrikesministeriet är den nya gränsförfarandelagen inte en lösning på situationen vid gränsen mot Ryssland, som fortsätter vara stängd i två månader. Istället motiveras lagen som ett ”ytterligare verktyg för hantering av migration”.

Orsaken är att största delen av dem som anlänt till Finlands östgräns kommit från Syrien, Jemen och Somalia, det vill säga länder vars medborgare anses vara i behov av internationellt skydd och därför inte kan placeras i det snabba asylförfarandet.

Artikeln har uppdaterats kl 19:20 med uppgiften om att endast 40-80 personer hittills skulle ha berörts av den föreslagna lagen. Tidigare stod det att det gäller 100 personer, vilket är uppskattningen på årsnivå.