Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg fortsätter med sommarjobbssedlar

Från 2015
Uppdaterad 24.11.2015 06:22.
Unga personers ben.
Bildtext Ungdomar i Raseborg får ansöka om sommarjobbssedel även i sommar.

Raseborgs stad har fått bra respons på försöket med sommarjobbssedlar för ungdomar. Över 80 ungdomar fick jobb med hjälp av stödet och företagare som kontaktat staden har varit nöjda. Staden kommer nu att fortsätta med sedlarna.

Stadsstyrelsen har beslutat att reservera 45 000 euro i budgeten för 2016.

Sommarjobbssedlarna delas ut till ungdomar som är födda år 2000 och som är mantalsskrivna i Raseborg.

Raseborgs stad kommer varje år att försöka reservera anslag för sedlarna eftersom responsen var god.

Sommarjobbssedlarna delas ut till endast en årskull per år eftersom syftet är att hjälpa de yngsta ungdomar som börjar söka sommarjobb.

Staden betalar en del

Sedlarna fungerar så att staden betalar en del av lönen.

Arbetsgivaren ska kontakta staden ifall hen kan erbjuda en ung jobb i minst 150 timmar och betala minst 800 euro i lön.

Under den gångna sommaren ansökte 65 företagare om stöd för jobb till över 80 ungdomar. Den totala lönesumman blev över 120 000 euro och staden betalade drygt 30 000 euro i stöd