Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Medborgarinstitutets nya utrymmen tar plats i Pargas budget

Från 2015
Pargas stadshus med kommunvapnet.
Bildtext Pargas stadsvapen.
Bild: Yle/Nina Bergman

Ett investeringsbeslut på 360 000 euro för medborgarinstitutets nya utrymmen, ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen angående delgeneralplanen för Ålö, och sist men inte minst skapandet av referensgrupp för att försöka bevara Åbolands sjukhus. Det är resultatet av måndagens stadsstyrelsemöte i Pargas.

Pargas stads fastighetschef Seppo Pihl har tidigare berättat för Yle Åboland om en vision som går ut på att medborgarinstitutet kunde flytta in i den före detta tandvårdscentralen på Elmgrensvägen i Pargas.

Anledningen till flytten är att man behöver få fram ersättande utrymmen för medborgarinstitutet då Norrgårds Inn ska bli flyktingförläggning till våren. På tisdagens stadsstyrelsemöte godkändes nästa års budget, men man beslöt också att skjuta till pengar till flytten och därmed göra en ändring i föredragningslistan för budgeten för 2016.

- Vi har beslutat om ett investeringsbeslut på 360 000 euro för medborgarinstitutets nya utrymmen, säger stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP).

Budgeten blir enligt Holmberg i praktiken en nollbudget, eller en aning på minus. Budgeten tas upp i fullmäktige den 8 december,

Pargas stad tar Ålön till Högsta förvaltningsdomstolen

För tre veckor sedan förkastade Åbo förvaltningsdomstol delgeneralplanen för Ålö. En plan som Pargas stadsfullmäktige godkände förra året och som var avsedd som grund för detaljplanering på sex särskilt anvisade byområden och på nästan alla strandområden på Ålö.

Nu tar Pargas stad möjligheten att besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Vi anser att det inte finns tillräckliga argument till att förkasta den här planen. Därför har vi nu besvärat oss till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Holmberg.

Åbolands sjukhus prioriterat ärende i Pargas

Framtiden för Åbolands sjukhus väckte diskussion under fullmäktigemötet för två veckor sedan och politiker över partigränserna vill jobba för att bevara sjukhuset.

Det här ämnet diskuterades också länge under tisdagens stadsstyrelsemöte.

- Vi utsåg en referensgrupp som ska förbereda och planera ett ställningstagande i syfte att försöka bevara Åbolands sjukhus.

- Åbolands sjukhus har hamnat i en svår situation och det kan bli knepigt att bevara sjukhuset i samma form som nu, men det är viktigt att kunna få vård på båda språken, säger Holmberg.