Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

USA kluvet inför klimatmötet i Paris

Från 2015
klimatsatsningen, USA
Bildtext Allt fler amerikaner anser att klimatförändringen är verklighet.
Bild: epa

USA står delat inför den stora klimatkonferensen i Paris. Demokraterna vill att USA går i första ledet för att stoppa den globala uppvärmningen, men republikanerna är avsevärt mer tveksamma.

Målet med klimatmötet i Paris är att förhandla fram ett nytt världsomspännande avtal, som begränsar koldioxidutsläppen och bromsar den globala uppvärmningen. Ifall man kommer överens om ett avtal, så ersätter det Kyotoprotokollet som utgår år 2020.

President Barack Obama har prioriterat miljöfrågor högt och han hoppas kunna cementera sitt klimatpolitiska arv genom att ta en aktiv roll och förhandla fram ett avtal i Paris.

Den amerikanska regeringens officiella mål är att minska USA:s utsläpp av växthusgaser med 26-28 procent till år 2025 jämfört med nivån år 2005.

- Vi måste göra något för att stoppa klimatförändringen. Inte endast för att det är vår moraliska skyldighet, utan också för att det är viktigt för den ekonomiska tillväxten. Ifall det är vi som står för innovationerna och anpassar oss tidigt, så är det vi som skapar och säljer de produkter som hjälper hela världen att anpassa sig till en ny verklighet, sade Obama i oktober.

Också bland republikanerna har mötet i Paris väckt stort intresse. Flera republikanska politiker har signalerat att de överväger att åka till den franska huvudstaden för att protestera mot planerna att förhandla fram ett avtal, som skulle tvinga USA att minska koldioxidutsläppen.

Bland dessa politiker märks Oklahomas senator James Inhofe, som i februari kastade en snöboll i senaten för att urholka den av forskarna allmänt accepterade teorin om att jorden håller på värmas upp.

- Obamas regering försummar fakta och medkänsla för att främja sina egna ideologiska mål. Regleringarna kommer att leda till högre elräkningar och förlorade arbetstillfällen, sade senatens republikanska ledare Mitch McConnell förra veckan.

Kongressens republikaner vill rösta om ett eventuellt miljöavtal

Republikanernas strategi går ut på att så tvivel om Obamas klimatstrategi, både hemma och utomlands. Dessutom försöker man blockera lagförslag som reglerar miljöutsläpp och man ifrågasätter ifall presidenten har rätt att komma överens om och godkänna ett globalt avtal utan att skicka det till kongressen för behandling.

Enligt juridisk expertis är republikanernas förhoppning om att kunna kullkasta ett eventuellt Parisavtal i kongressen orealistisk.

- Den generellt accepterade åsikten är att presidenten kan ensam avgöra om USA accepterar avtalet eller inte. Detta på grund av presidentens grundlagsenliga rättigheter i utrikespolitiska frågor, säger Daniel Bodansky, professor i juridisk vid Arizona State University, i en intervju för Politico.

Stora kontraster under presidentvalskampanjerna

Debatten om klimatfrågor har blivit allt mer polariserad i USA under presidentvalskampanjerna.

De två ledande demokratiska kandidaterna, Hillary Clinton och Bernie Sanders, har tagit kraftigt ställning i miljöfrågor. Sanders har kallat klimatförändringen för ”det största hotet mot vår planet”, medan Clinton har lovat att 33 procent av USA:s elektricitet skall komma från förnyelsebara energikällor år 2027.

- Jag tror att vi kan ha 500 miljoner installerade solpaneler under slutet av min eventuella första presidentperiod och inom tio år tillräckligt med förnyelsebar energi för alla amerikanska hem, sade Clinton under ett valmötei november i New Hampshire.

Bland de republikanska kandidaterna är tongångarna de motsatta.

Ted Cruz förnekar att jorden värms upp, medan Donald Trump, Ben Carson, Jeb Bush, Marco Rubio och John Kasich anser att mänskligheten inte är ansvarig för klimatförändringen.

Carly Fiorina hör till de få republikanska kandidater som accepterar den vetenskapliga konsensus som råder i frågan, men hon motsätter sig åtgärder att stoppa den globala uppvärmningen eftersom USA inte ensamt kan stoppa utvecklingen.

Amerikanerna allt mer miljömedvetna

I det stora hela anser en majoritet av amerikanerna att klimatförändringen är en allt viktigare fråga. Enligt en färsk undersökning betraktar 70 procent av amerikanerna den globala uppvärmningen som verklighet. Också en majoritet av de amerikaner som identifierar sig som republikaner anser att jorden värms upp.

Den växande miljömedvetenheten är åtminstone delvis en följd av de extrema väderfenomen som USA drabbats av de senaste åren. Kalifornien har exempelvis lidit av rekordtorka medan stora delar av nordöstra USA blev insnöat under förra vintern.

Forskare ställer sig emellertid skeptiska till att klimatförändringen skulle vara en fråga av stor vikt för väljarna.

- Många anser att miljön är en mycket viktig moralisk fråga i dagens värld. Men den är ingalunda en fråga av hög prioritet för majoriteten av amerikanerna, säger Philip Wallach, forskare vid Brookings Institute, i en intervju för DW.