Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nordisk panel avgör om Åbo Akademi håller måttet

Från 2015
Bild: Yle/Andy Ödman

Åbo Akademi står inför tre avgörande dagar. Men nu handlar det varken om nedskärningar eller om personalminskningar. Däremot ska utomstående experter avgöra om akademin håller måttet och kan få godkänt betyg i den så kallade auditeringen. Över hundra anställda, studerande och utomstående ska intervjuas av en nordisk panel.

I panelen finns doktorer och direktörer från universitet i Sverige, Norge och Finland, dessutom en representant för Nordiska ministerrådet och en studentrepresentant. Åbo Akademi har själv fått välja de personer som panelen ska intervjua. De flesta är anställda eller studerande vid Åbo Akademi, men också röster från näringslivet ska höras.

Apotekaren ställs inför panelen

Siv Eriksson är apotekare på Hansatorgets apotek i Åbo. Hon säger att hon blev både förvånad och överraskad då hon blev kontaktad.
– Antagligen har någon inom ÅA föreslagit mig. Så har jag också jobbat där som universitetslärare, det kan ju hända att någon därför kom ihåg mig.

Eriksson antar att hon får berättar om hur hon ser att Åbo Akademi sköter sin uppgift att utbilda farmaceuter som jobbar på apotek.

Studenterna ska också höras

Ett antal studenter och utbytesstudenter ges också tillfälle att ge sin syn på akademin. Charlotta Rosenberg studerar folkloristik. Hon förväntar sig en diskussion mellan panelen och studenterna som ska intervjuas samtidigt. För några veckor sedan fick hon och de andra studenterna delta i ett förberedande tillfälle där de fick svara på frågor som panelen eventuellt ställer.
– De var i stil med att hur forskningen märks i undervisningen och vilka påverkningsmöjligheter studenterna har.

Rosenberg säger att hon inte känner någon större press för att hjälpa ÅA att klara auditeringen, men håller med om att hon eventuellt kan vara aningen partisk.
– Det är bra att studerande blir hörda. Det finns inga felaktiga svar, utan vi ska vara öppna och ärliga men konstruktiva. Vi får ta det som det kommer och svara så gott vi kan på frågorna vi får.

Arbetsdrygt för akademin

Den pågående auditeringen är den andra för Åbo Akademis del, systemet infördes i samband med den europeiska examensreformen under förra decenniet. Alla universitet och högskolor granskas vart sjätte år, men processen varierar något mellan länderna. I vissa länder har auditeringen kopplats samman med finansieringen så att ett universitet kan bli utan statsbidrag om det blir underkänt. I Finland tillämpas inte en sådan koppling. Åbo akademis kvalitetskoordinator Ole Karlsson anser att det är bättre så.
– Så fort det handlar om pengar, så blir det väldigt viktigt att klara auditeringen och då kan det ur kvalitetssynvinkel uppstå problem som att vissa saker sopas under mattan. Med den finska bedömningsmodellen vågar vi också ta fram svagheter för att få rekommendationer om hur vi kan utveckla oss.

För universiteten är auditeringen ett arbetsdrygt projekt och Ole Karlsson säger att det inte är något som man direkt ser framemot.
– Under tre dagar ska panelen intervjua 102 personer och bara att samla ihop dem är en stor process. Dessutom är det ganska många dokument som ska formuleras enkom för auditeringen. Det är ett extramoment, men utvecklingsrekommendationerna som vi får är väldigt nyttiga.

Pirrigt värre

Helt självklart är det inte att det blir godkänt i auditeringen för ÅA. Både Åbo universitet och Svenska handelshögskolan förväntades klara sig galant, men de blev underkända. Ole Karlsson säger att det största problemet är i så fall att det uppmärksammas i medierna och det kan bidra till sämre trovärdighet. Universitet som inte klarar utvärderingen får en ny chans efter två år.
– Det är nervöst efter att man sett att andra universitet som borde ha ordning på sina system trots allt inte klarat auditeringen.

ÅA fick ta till personalminskningar under den första sexårsperioden och i sikte finns ett ännu hårdare sparprogram där nya personalminskningar är sannolika. Att personalstyrkan minskar med den påföljden att färre anställda ska sköta samma uppgifter som tidigare är ändå inget som auditeringsgruppen ser som en förmildrande omständighet.
– Kvalitetskraven är fastställda på en viss nivå och det är en utmaning att med en mindre personal uppnå samma nivå som tidigare.

Karlsson tror att akademin klarar sig väl då det gäller regelverk och givna riktlinjer för stöd för studenter, alltså hur lätt de kan ta kontakt med lärare och stödpersonal. Utmaningen är att ÅA är mitt i en ganska stor universitetsreform. För auditeringspanelen blir det att avgöra om vi klarar av att behålla kvaliteten samtidigt som vi ändrar på många saker, säger han.