Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Hälsa och bra sex istället för Gud?

Uppdaterad 02.12.2015 11:23.
Vilka är våra gudar frågar Patrik Hagman

Det sekulära samhället är ofta ett begrepp som vi identifierar oss med, det är ett uttryck för människans frigörelse. Men vilka gudar tillber vi idag?

Den ena dagen strävar vi efter hälsa, den andra efter något annat anser teologen Patrik Hagman, som genom etiska och teologiska perspektiv är en aktiv samhällsdebattör och forskare vid Åbo Akademi. Han skriver böcker, poddar och diskuterar den moderna människan och hennes tro på att hon befriat sig från sin religiositet.

Det sekulära tar form

Idén om det sekulära samhället är ett politiskt projekt från 1600-talet som formulerades för att minska kyrkans makt. Religionen har sedan dess ansetts vara en privatsak, medan vi uppträtt sekulärt i det offentliga rummet.

Vi beskriver våra stater och oss själva som sekulära – men kanske är vi inte så sekulära som vi föreställer oss vara. Enligt Hagman saknar vi ibland något av det som religionen givit människan.

– Vi saknar idag den enhetlig värdegrund som vi tidigare hade, menar Hagman.

Dyrkan av mammon

Det kapitalistiska systemet lär oss att vi kan byta ut en sak mot något annat, vi ser inget samband mellan de olika sakerna vi strävar efter. Men att se sambanden är viktigt, säger han.

– Att göra de här kopplingarna, det är strävan mot en mera monoteistisk världsbild.

Att vi lever på ett så kluvet sätt och ibland strävar blint påverkar oss.

– Problemet är att vi har svårt att se att våra liv har en mening som inte är grundad i oss själva.

Våra liv har blivit ett meningsprojekt och samtidigt känner vi tomhet över att det är så, att det inte finns någon mening som är större än oss själva.

– Det är ett stort projekt att klara av på egen hand, säger Hagman om hur vi människor försöker få ihop verkligheten som en helhet.

Religion är inte en fråga om faktum

Människor är intresserade av de gamla tanketraditionerna som betonar att världen är en enhet, men man vill göra det på ett eget sätt.

– Vi är religiösa av naturen, men frågan är på vilket sätt.

Hagman ser inte allting som åsiktsfrågor eller godtyckliga val vi gör.

– Den värld vi väljer hänger samman med hur vi ser på varandra som människor.

Formuläret är inte längre tillgängligt.

Mer om ämnet på Yle Arenan