Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inget skrik och bråk på flyktingdiskussion i Hangö

Från 2015
Från vänster: Miriam Attias, Timo Nyholm och Heidi Juslin-Sandin under diskussionstillfället i Hangö.
Bildtext Miriam Attias från Finlands Flyktinghjälp höll i trådarna för diskussionen. Röda Korsets Timo Nyholm och Heidi Juslin-Sandin svarade på frågor.

Hangöborna hade många frågor om flyktingförläggningen som ska grundas i staden. Trots att det fanns både positiva och negativa personer på plats var diskussionen öppen och rätt så saklig.

Omkring 60 personer kom till stadshusets festsal i Hangö för att ställa frågor till representanter från Röda Korset, Hangö stad och polisen.

På plats fanns personer i olika åldrar och med olika etnicitet.

Barnfamiljer står högst på önskelistan

Diskussionen inleddes med en önskan om att de som får ordet undviker svordomar och beter sig respektfullt. Sedan började frågorna hagla.

- Hur har beslutsgången gått till och varför kommer asylsökande just till Hangö? undrade flera män.

De ville också veta vem som är på väg och vilken bakgrund de har. Flera personer som fick ordet önskade att det kommer asylsökande familjer till Hangö.

Röda Korset vet ännu inte vem som kommer

Röda Korset hade svårt att svara på frågan om vem som kommer att bo i Hangö eftersom personerna i fråga ännu inte har kommit till landet.

Efter att de asylsökande registrerats vid landets gränser skickas de i bussar ut till de flyktingförläggningar som har plats. Vem det är som kommer till Hangö kommer Röda Korset att veta först en kort tid innan de asylsökande kommer fram.

- Vi kan inte välja vem som kommer till vårt land. Vi försöker sträva efter att det bor både ensamkommande män och barnfamiljer på våra flyktingförläggningar, svarade Timo Nyholm från Röda Korset.

Människor sitter på stolar i en ring i en stor sal.
Bildtext Hangöborna satt i en ring i salen.

Frågornas svar föll inte alltid i god jord hos Hangöborna.

- Varför är ni här om ni inte kan svara på våra frågor, sade en till synes upprörd man.

Asylsökande ska behandlas mänskligt

Det blev ibland lite strid om vem som hade ordet men diskussionen blev ändå aldrig aggressiv eller olustig. Många av Hangöborna verkade vara positivt inställda till asylsökande.

Andra frågor som togs upp under kvällen handlade om vad som förväntas av Hangöborna och om kulturkrockar.

-Vi hoppas att Hangöborna kan behandla de asylsökande mänskligt, löd svaret.

Programchef Heidi Juslin-Sandin vid Röda Korset.
Bildtext Programchef Heidi Juslin-Sandin från Röda Korset svarade på frågor på mötet.

Det fanns också frågor om de asylsökande barnens skolundervisning och om säkerheten. Polisen lovade inte direkt mera resurser till Hangö utan konstaterade att resurserna används där det behövs.

Första sakliga diskussionen

Röda Korsets programchef Heidi Juslin-Sandin var en av dem som svarade på frågor under mötet. Hon ger Hangöborna mycket poäng för att diskussionen hölls på en saklig nivå.

- Det här var den första diskussionen jag har varit med om där ingen tog till brösttoner.

Hon tyckte det var bra att invånarna vågade ställa sina frågor.

Fakta om Hangö flyktingförläggning

  • Följande fastigheter har Röda Korset tittat på:

- Jarl-fastigheten på Långgatan i Hangö centrum (stadens hyreshus)
- Evangeliska folkhögskolans lokaler
- Privat villa
- Privat hyreshus med 20 tomma lägenheter i Lappvik
- Sjömansro i Lappvik

  • De asylsökande kommer ha en servicepunkt i fastigheten Satamaruokala på Nycandergatan. I fastigheten fanns tidigare hamnens servicepunkt.
  • Flyktingförläggningen uppskattas öppna i december.
  • Det är ännu oklart hurdana asylsökande som kommer till Hangö, varifrån de är och hur många de är.
  • Rekryteringen av personal inleds den här veckan.