Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Urbaniserade nylänningar behöver Porkala nationalpark"

Makilo är försvarsmaktens holme (i bakgrunden).
Bildtext Makilo är försvarsmaktens holme och ingår i Porkala nationalpark om den grundas.

Nylands förbund fortsätter att driva på grundandet av en nationalpark i Porkala. Landskapsdirektören har skickat ett brev till miljöministern där förbundet påpekar att urbaniserade nylänningar behöver naturen.

Finland blir allt mera urbaniserat och människan behöver därför naturupplevelser. Porkala nationalpark skulle tillgodose det här behovet i hundra år framöver.

Det anser Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen med anledning av att det föreslås att Porkala nationalpark grundas 2017 då Finland fyller 100 år.

Ministerns ögon föll på Porkala

Forststyrelsen hade en längre tid utrett möjligheterna att utvidga några nationalparker, bland annat Porkala, på initiativ av Finlands naturskyddsförbunds Nylands distrikt.

Projektet fick fart då dåvarande miljöminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) fick upp ögonen för Fortsstyrelsens förslag att göra om en del av Porkala udd till nationalpark.

Porkala nationalpark planeras sträcka sig över områden i Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt.

Välmående Nyland behöver naturen

Ossi Savolainen anser att det skulle vara en viktig symbolisk gest att välja Porkala udd till nationalpark. Savolainen anser att det för landets utveckling är viktigt att naturen uppmärksammas som en del av välmåendet och framgången i ett område med den största tillväxten.

- 1,6 miljoner nylänningar producerar 40 procent av Finlands bruttonationalprodukt och de behöver en nationalpark i närheten. En nationalpark är samtidigt ett trumfkort inom turismen.

Ossi Savolainen skriver det här i ett brev till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) i dag.

Nylands förbund har tidigare gett ett positivt utlåtande om Porkala nationalpark.