Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gösta Willman: Vasa centralsjukhus överlever

Från 2015
Uppdaterad 25.11.2015 11:09.
Gösta Willman, stadsdirektör i Nykarleby
Bildtext Gösta Willman.
Bild: YLE/Johanna Överfors

Vasa centralsjukhus får behålla sin nuvarande jourstatus, det tror gästkolumnisten Gösta Willman. I en kolumn skriver Willman att han och andra tror och arbetar för att förnuftet skall segra och att Vasa centralsjukhus också framöver har en fullständig jour.

I mars 2014 stegade åtta stolta partiledare in för presskonferens och meddelade att regering och opposition gjort en överenskommelse om en social- och hälsovårdsreform baserad på fem universitetssjukhusområden.

Vi minns hur det slutade. Överenskommelsen stupade ett knappt år, och hundratals möten, senare i riksdagens grundlagsutskott.

Ny regering - nytt försök

Nu gör en ny regering ett nytt försök, förhoppningsvis klok av de misstag som gjordes senast. Målsättningen är att skapa stora vårdområden, 150-200 000 invånare, som skall ha tillräckligt breda axlar att möta framtidens vårdutmaningar och stävja kostnadsutvecklingen.

För några veckor sedan värkte landets regering fram den principöverenskommelse som säger hur det skall gå till. En process som höll på att stjälpa hela regeringen.

Får Vasa centralsjukhus behålla jouren?

Vad betyder vårdreformen för oss i Österbotten? Vi vet att vi får behålla vårt landskap intakt (om gränskommunerna så beslutar) och vi tror att Österbotten med största sannolikhet bildar ett eget social- och hälsovårdsområde. Ett område med en befolkning på 180 000 invånare och en vårdapparat på 7-8000 personer.

Senast i januari 2019 skall organisationen vara i gång, personalen överförd och beredd att axla ansvaret för all social- och hälsovård i landskapet. Det här inbegriper allt från hemservice för den enskilda åldringen i Rangsby eller Åvist till den mest komplicerade operationsverksamheten, också nattetid, på Vasa centralsjukhus.

Allt, åtminstone i teorin, i en smidigt löpande vindstrappa där den högra handen vet vad den vänstra gör. Jag tycker verkligen att den här uppgiften är tillräckligt utmanande trots att antalet områden blev 15 och inte under tio, som vissa partier ansåg.

Staten, det vill säga finansministeriet, bestämmer hur mycket resurser områdena får. Så det blir inga sötebrödsdagar framöver. Kommunerna som under de senaste hundra åren producerat och finansierat tjänsterna blir åskådare.

Trots detta tycker jag att utgångspunkten med ett österbottniskt landskap och social- och hälsovårdsområde ger oss goda möjligheter. Vi känner varandra från Larsmo till Kristinestad och kulturen är likartad och genuint tvåspråkig. Framtiden ligger i våra egna händer.

Utbrett stöd för centralsjukhuset

Den berättigade fråga som lett till stödmanifestationer av olika slag, och som oroar folk är centralsjukhusets framtida status. Vi tror och arbetar för att förnuftet skall segra och att Vasa centralsjukhus också framöver har en fullständig jour, i klassen strax under de fem universitetssjukhusen. Vårt centralsjukhus har idag en omfattande och kvalitativt högtstående verksamhet.

Vårdens effektfullhet, av THL mätt i andelen patienter som lever ett år efter ingreppet, är högst bland landets samtliga centralsjukhus. Samtidigt skall det erkännas att kostnaderna är höga på vårt sjukhus.

Jag tror att Vasa centralsjukhus får behålla sin nuvarande status, bland annat på grund av befolkningsmängden, landskapets ekonomiska bärkraft, tvåspråkigheten och avståndet till närmaste universitetssjukhus. Det är det som vi kämpar för.

Gösta Willman
fullmäktigeordförande, Vasa sjukvårdsdistrikt
stadsdirektör Nykarleby