Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad ser över sina kök

Från 2015
Bildtext Arkivbild.

I Kristinestad diskuteras en rationalisering av stadens kök. En konsult har gjort en rapport för hur staden kunde spara mer än en halv miljon euro på köken.

Ett förslag är att köken ska klara sig med färre anställda i framtiden.

Enligt rapporten kunde 10 personer pensioneras inom två år. Fem tidsbundna kontrakt skulle inte heller förnyas och eventuellt kan en del personal överföras till andra uppgifter. Uppsägningar kan undvikas, enligt konsulten.

Politiker återkommer till antalet kök

Stadsstyrelsen i Kristinestad antecknade rapporten till kännedom på sitt möte på måndag.

Samtidigt återremitterade styrelsen ärendet till den del det gäller minskning av personalen, antalet tillredningskök och användningen av närodlade råvaror.

Stadsstyrelsen strök en punkt som gällde möjligheten att slå ihop kosthåll och städtjänster.

Det finns i dag 12 tillredningskök i Kristinestad.

Slarva inte med cittaslow

Flera nämnder har gett utlåtande om konsultens förslag. Alla talar för att köken ska bibehållas.

Utbildningsnämnden vill inte att man börjar slarva med cittaslowprinciperna. Det ska vara möjligt att tillreda maträtter från grunden i stället för att använda halvfabrikat, anser nämnden. För att det ska vara möjligt förutsätter man att det finns tillräckligt med personal.

Enligt konsultrapporten används närodlad mat delvis redan. I synnerhet gäller det potatisen, men andelen närodlat kunde ökas främst då det gäller fisk och grönsaker.

När Kristinestads skola är renoverad och det nya daghemmet färdigt, är tanken att dagisbarnen ska få sin mat från skolan.

Dagvårdspersonalen påpekar att de inte kan organisera maten samtidigt som de ska ha hand om barnen. Där måste det också finnas annan personal som städar undan efter maten.

Det är arbetsgruppen för ekonomi och förnyande av strukturerna som har beställt en utomstående utredning över köksfunktionerna.

Konsultrapporten har gjorts av Timo Kivistö consulting.