Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå köper omtvistat vattenandelslag i skärgården

Från 2015
Uppdaterad 25.11.2015 16:36.
tappa vatten ur kran
Bild: Yle/Johanna Ventus

Andelslaget Borgå skärgårds vattentjänstverk råkade ut för ekonomiska svårigheter. Nu ska Borgå stad köpa verksamheten. Samtidigt får kunderna högre grundavgift.

Borgå vatten ska ta över affärsverksamheten för andelslaget Borgå skärgårds vattentjänstverk.

Andelslaget – med kunder på Emsalö, Vessö och Pellinge – har råkat ut för ekonomiska svårigheter.

– Det viktigaste är att trygga fortsatta vattentjänster för kunderna. Vi försöker också minimera stadens ekonomiska risk i egenskap av andelslagets största borgenär, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Bildtext Jukka-Pekka Ujula.
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Högre vattenavgifter i skärgården

Borgå stad har gjort en lång och omfattande utredning kring möjligheterna att köpa upp andelslagets affärsverksamhet.

Först skulle andelslagets verksamhet överföras till ett separat aktiebolag för att det skulle vara lättare att dela upp ekonomin.

Vattentjänsterna i skärgården är dyrare än normalt. Genom att höja kundavgifterna påverkar arrangemangen inte de avgifter som Borgå vattens andra kunder betalar.

– Vi kom ändå fram till att största delen av andelslagets verksamhet kan överföras till Borgå vatten. Ett separat aktiebolag behövs inte, säger stadens jurist Roope Lenkkeri.

Parkeringsövervakare
Bildtext Roope Lenkkeri.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lagen om vattentjänster gör det möjligt för Borgå vatten att ta ut vattentjänstavgifter som motsvarar kostnaderna i skärgården.

Inkomster och utgifter som gäller skärgårdsområdet ska hållas skilda från vattenverkets övriga verksamhet i bokföringen.

– Kunder som bor i skärgården betalar alltså också i framtiden kostnader som deras tjänster för med sig, säger Lenkkeri.

Borgå ansvarar för skulderna

Då Borgå köper affärsverksamheten förbinder sig staden att svara för andelslagets skulder. Just nu uppgår skulderna till cirka 3,3 miljoner euro.

Av dem är cirka 2,3 miljoner stadens egna fordringar av andelslaget.

Staden ska alltså betala totalt 950 000 euro till andelslagets övriga borgenärer, Aktia bank och markbyggsföretaget McMachine.

Andelslaget Borgå skärgårds vattentjänstverk har redan godkänt avgörandet, men Borgå förhandlar ännu med de andra borgenärerna.

Pengarna tillbaka på tolv år

I samband med köpet beviljar staden ett räntebelagt lån som är lika stort som andelslagets skulder till Borgå vatten.

Borgå vatten å sin sida ska få in sådana avgiftsintäkter av kunderna i skärgården att de täcker kostnaderna för vattentjänsterna och låneskötselkostnaderna.

– Det här garanterar att Borgå får sina egna fordringar tillbaka på uppskattningsvis tolv år, säger Lenkkeri.

Dyrare för fritidsboende

Borgå vatten har räknat ut att man inte behöver ta ut extra anslutningsavgifter av andelslagets kunder i samband med köpet.

Enligt lagen för vattentjänster ska kubikavgifterna sänkas till samma nivå som hos Borgå vattens andra kunder. Däremot måste grundavgifterna höjas.

– I praktiken betyder det här att avgifterna för fritidsboende som använder lite vatten stiger, medan avgifterna för normal vattenkonsumtion under året nästan inte förändras alls, säger vd Risto Saarinen på Borgå vatten.

Vd Risto Saarinen vid Borgå vatten.
Bildtext Risto Saarinen.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Staden tar över stommarna

Stommarna i andelslagets vatten- och avloppsnätverk samt avloppsreningsverken flyttas också över åt Borgå vatten i samband med köpet.

Efter köpet fortsätter andelslaget sin verksamhet genom att underhålla och förvalta de ledningar som inte ingår.

Stadsstyrelsen behandlar köpet på sitt möte den 30 november.

Det slutliga beslutet om köpet fattas av stadsfullmäktige. Före det ska man hämta ett förhandsavgörande hos skattemyndigheten och begära ett utlåtande av stadens revisorer.