Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors sätter 10 miljoner euro på flyktingarna

Från 2015
asylsökande
Bildtext Mängden asylsökande har ökat i Helsingfors under hela hösten. I september köade Mohammed Mohawi (längst till vänster) med familj vid polishuset i Böle.
Bild: Yle/Hanna Rundell

De flesta stora partier lyfte upp vikten av integration av flyktingar under onsdagens budgetdebatt i Helsingforsfullmäktige. Integration på svenska behövs också, säger Marcus Rantala (SFP).

När stadsdirektören tidigare under hösten presenterade sitt budgetförslag fanns inga pengar reserverade för de asylsökande som under de senaste månaderna anlänt till Helsingfors. Nu kommer ändå 10 miljoner euro för integration att läggas till nästa års budget.

- Från den här summan tas sedan pengar för olika projekt. Till exempel kan Arbis söka pengar därifrån för integration på svenska, säger fullmäktigeledamot Marcus Rantala (SFP) till Yle Huvudstadsregionen.

Arbis fick också 100 000 euro i samband med budgetuppgörelsen och en del av de pengarna ska, enligt Rantala, gå till integrationsprojekt.

- Det centrala för att integrera på svenska är de kurser som ges på Arbis och förberedande undervisning i skolorna, säger han.

Bostäder, skolplatser, hälsovård, barnomsorg, språkundervisning behövs

Sanna Vesikansa, som höll De grönas gruppanförande i fullmäktige, räknade upp allting som de asylsökande i Helsingfors behöver.

- Nu behöver vi se till att de får bostäder, skolplatser för barn och unga i olika skeden, barnomsorg, hälsovård, psykosocialt stöd och språkundervisning så de hittar sin plats i det finländska samhället.

Det centrala för att integrera på svenska är de kurser som ges på Arbis och förberedande undervisning i skolorna.

Marcus Rantala (SFP)

SDP:s gruppordförande Osku Pajamäki tror att de som flyttar hit kan rädda stadens skeva åldersstruktur.

- Om Helsingfors lyckas i skötseln av den här flyttningsrörelsen behöver vi inte oroas över de problem som den skeva åldersstrukturen leder till. Europas till åldersstrukturens äldsta huvudstad skulle igen vara full av människor i arbetsför ålder och vi har råd att ta hand om helsingforsarna, sade Pajamäki i SDP:s gruppanförande.

Honkasalo: De andra partierna är oärliga

Alla partier, förutom Vänsterförbundet, ställer sig bakom nästa års budget. Det här gjorde att stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) inledde hela budgetdebatten med en pik mot fullmäktiges vänstra flank.

- Jag hoppades att alla fullmäktigegrupper i dessa tider vill ta ansvar men så är det inte, sade Rauhamäki (Saml).

Vänsterförbundets gruppordförande Veronika Honkasalo ansåg i sitt gruppanförande att de övriga grupperna är oärliga.

Jag hoppades att alla fullmäktigegrupper i dessa tider vill ta ansvar men så är det inte.

Tatu Rauhamäki (Saml)

- Det är oärligt att hävda att budgetuppgörelsen skulle ha lett till mera pengar när det fortfarande saknas tiotals miljoner euro för olika tjänster.

Honkasalo gav som exempel att stadsdirektören föreslog nedskärningar på 30 miljoner euro inom utbildningen och att partierna under budgetförhandlingarna kom överens om att lägga till 10 miljoner.

- Det budgetförslag som de andra partierna har godkänt minskar trots det anslagen inom utbildningen med 20 miljoner, påpekade Honkasalo.

Fullmäktige godkänner slutligen nästa års budget i början av december.