Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Zonta i Hangö sa nej till våld

Från 2015
Uppdaterad 27.11.2015 11:55.
Zonta Says No till kvinnovåld, också i Hangö
Bildtext Zonta i Hangö marscherade mot kvinnovåld
Bild: Yle/Monica Slotte

Kampanjen Zonta Says No uppmärksammades i Hangö och Raseborg på onsdagen.

I Hangö lockade promenaden ett tiotal deltagare i orange reflexväst med texten Zonta Says No. Den inleddes på gågatan och gick över bron till Esplanadens större butiker där Hangöbor var i rörelse.

Hangö engagerar sig

Anna-Greta Svanbäck är tidigare ordförande för Zonta Club Hangö Hanko. Också hon krängde på sig västen och gjorde sig beredd att dela ut informationsblad med kontaktnummer.

- Det är ett aktuellt ämne; våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det är ett ganska stort problem i Finland idag.

Anna-Greta Svanbäck och andra hangözontor
Bildtext Kvinnoorganisationer på gång
Bild: Yle/Monica Slotte

Svanbäck konstaterar att Zonta i Hangö aktivt har uppmärksammat icke-våldskampanjen No to Violence under sitt senaste verksamhetsår.

Andra marscherande zontor poängterar vikten av att erbjuda hjälp och stöd till dem som behöver det.

- Det är viktigt att veta vem man kan kontakta och vart man kan ringa. Våldsrelaterade erfarenheter är svåra att prata om och man vädrar dem inte var som helst.

I Hangö startade zontorna sin marsch på gågatan
Bildtext Hangözontor mötte upp
Bild: Y

Söndagen den 29 november arrangerar Hangö-Hanko Zonta club också en irländsk lunch för att lyfta våld mot kvinnor i fokus. Lunchen serveras på restaurang Origo kl. 11-14. Bandet Hangish spelar irländsk rock och pop. Intäkterna går till att uppdatera och trycka fler infoblad att dela ut på så många ställen som möjligt.

Nya riktlinjer

Den första internationella konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen, trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015.

Konventionens syfte är att förebygga och utrota våld mot kvinnor och våld i hemmet. En strävan är också att skydda våldsoffer och se till att våldsförövare får svara för sina gärningar.

Allvarliga brott

Våld mot kvinnor anses vara en av de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Finland.

I konventionen granskas våld mot kvinnor och våld i hemmet ur ett människorättsperspektiv. Konventionens mål är att utrota alla former av diskriminering av kvinnor och att främja verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.

Konventionen täcker fysiskt och psykiskt våld, förföljelse, sexuellt våld och våldtäkt, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, tvingad abort, tvångssterilisering och tvångsäktenskap.

I konventionen ingår också bestämmelser om förebyggande, ingripande och vård.

Nej också i Ekenäs

Också Zonta Club Raseborg-Raasepori gav sig ut på stan vid 17-tiden på onsdagen. I Ekenäs gick rutten från tågstationen längs Genvägen, Järnvägsgatan, Stationsvägen, Kungsgatan och Gustaf Wasas gata. Sammanlagt nio zontor mötte upp här.

I Ekenäs gjorde Zonta Club Raseborg-Raasepori en vandrande protest mot kvinnovåld.
Bildtext Zontor i Ekenäs marscherade
Bild: yle

I samband med promenaderna delar Zonta-klubbarna ut informationsblad med kontaktuppgifter till organisationer och instanser som kan hjälpa att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor.

Internationellt engagemang

Zonta International grundades år 1919 och är en global, politiskt och religiöst obunden kvinnoorganisation. I Finland har organisationen cirka 1700 medlemmar.

Zonta verkar för att främja kvinnors och flickors juridiska, politiska, samhälleliga, ekonomiska, kulturella samt hälso- och yrkesmässiga ställning såväl globalt som lokalt. Zonta deltar i både nationella och internationella biståndsprojekt.

Zontas internationella serviceprogram förverkligas i samarbete med FN och dess underorganisationer.

Zonta Internationals vision är "en värld i vilken kvinnors rättigheter ses som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential. En värld där varje kvinna är läs- och skrivkunnig och har tillgång till utbildning, hälsovård, juridiska och ekonomiska resurser på samma nivå som män. En värld där ingen kvinna lever i rädsla för våld".

Ljus, inte våld

SFP i Hangö delade ut kampanjljus på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Årets tema är psykiskt våld och det vill man nu uppmärksamma.

Det psykiska våldet kan ta sig olika former. Det kan handla om kontroll och lögn eller om hot och svartsjuka. Våldet kan leda till söndrande av andras egendom, beskyllningar, fysiskt eller sexuellt våld, hot om självmord eller ekonomisk kontroll.

Initiativet till ljusevenemanget kom från Svenska Kvinnoförbundet i samarbete med olika kvinnoorganisationer.

Diskussion om artikeln