Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Finska elever i Lovisa ska läsa svenska tidigare

Från 2015
Uppdaterad 26.11.2015 13:33.
Svenskaundervisning, Bjärnå skola
Bild: Yle / Monica Forssell

Tidigare har finskspråkiga lågstadieelever i Lovisa läst engelska som första främmande språk. Nu byts den obligatoriska engelskan ut mot svenska.

De finskspråkiga lågstadieeleverna i Lovisa har hittills haft engelska som A1-språk, eller första främmande språk.

Svenskan har blivit obligatorisk först i högstadiet, medan eleverna också haft möjlighet att läsa svenska som frivilligt A2-språk från fjärde klass.

Från och med nästa läsår blir i stället svenskan det första främmande språket för finskspråkiga Lovisaelever. Svenskan blir alltså obligatorisk redan i lågstadiet.

Det här beslutet fattade bildningsnämnden efter omröstning på onsdagen.

Rösterna föll 7–2 för förslaget att de finskspråkiga eleverna ska börja läsa svenska som första främmande språk i lågstadiet.

Så här fungerar språkundervisningen

  • A-språk börjar man med i årskurs 1–6.
  • B-språk börjar man med i årskurs 7–9.
  • Nummer 1 står för ett obligatoriskt språk som man oftast börjar med i 3:an eller 7:an.
  • Nummer 2 står för ett frivilligt eller valfritt språk som man oftast börjar med i 5:an eller 8:an.
  • A1- och B1-språk är alltså obligatoriska språk. A1-språk studerar man längre än B1-språk.
  • A2- och B2-språk är alltså frivilliga språk. A2-språk studerar man längre än B2-språk.

Källa: Utbildningsstyrelsen

Lättare att få alla på samma nivå

– För våra små skolor har det varit en utmaning att se till att alla är på samma nivå på sjuan då eleverna börjar läsa språk vid olika tidpunkter. Om alla börjar läsa de inhemska språken samtidigt och engelskan kommer in senare så blir det lättare, säger bildningsnämndens ordförande Maria Grundström (SFP).

Engelskan kommer att vara ett valbart A2-språk för båda språkgrupperna.

Däremot har bildningsnämnden ännu inte fattat beslut om timfördelningen, det vill säga i vilken årskurs i lågstadiet de finskspråkiga eleverna ska börja läsa obligatorisk svenska.

Svenska redan i trean?

Frågan har ännu gått tillbaka till tjänstemännen och en arbetsgrupp för en sista beredning.

Det slutliga beslutet fattas på ett extra möte den 15 december.

– Förslaget är att svenskundervisningen börjar i årskurs tre, men tjänstemännen får fundera på om det borde vara tvåan eller trean. De svenskspråkiga eleverna börjar läsa finska i tvåan.

Vad gäller just timfördelningen är det språkundervisningen som har varit den stora frågan i Lovisa.

Hon konstaterar att bildningsnämnden hade en lång och givande diskussion.

– Vår linjedragning öppnar säkert för debatt. Men det var inte bara SFP som drev frågan i nämnden. Andra partier var också med på noterna och lyfte upp det här själva, säger Grundström.