Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Finländare har inte heller lärt sig läxan

Från 2015
En docka som slår en annan docka.
Bild: CC

Vad som är sexuellt våld och bekämpandet av det är långt ifrån av en självklarhet för finländare. Suss Åhman tycker att mer vikt borde läggas på sexualundervisningen och att mansrollen borde förändras.

Sexualundervisning som ges för asylsökande har varit på tapeten. Väestöliitto har publicerat en video som på flera olika språk går igenom vad som är tillåtet i Finland när det kommer till relationer och sex. Jämställdhet och respekt betonas.

I videon går man bland annat igenom att det är förbjudet att kommentera på människornas utseende och klädsel på ett sätt som kan anses vara kränkande, och att man alltid måste ha lov att röra en annan människa.

Självklarhet för resten av befolkningen?

Enligt en undersökning utfört av European Union Agency for Fundamental Rights från 2014, har 62 till 71 procent av finländska kvinnor upplevt sexuella trakasserier sen de har fyllt femton år. 41 procent av kvinnor har blivit rörda vid, kyssta eller kramade utan att de har gett tillstånd.

När det kommer till mängden kvinnor som har upplevt sexuella trakasserier, är Finland på femte plats i undersökningen.

Statistikcentralen uppger att år 2014 var det 901 våldtäktsfall som kom till polisens kännedom.

Suss Åhman, sexualkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan, är inte förvånad över statistiken. Enligt henne har vi en kultur i Finland som tillåter det hela. Färre kvinnor skulle bli utsatta för sexuellt våld om problemet skulle tas på allvar av alla.

Suss Åhman, sexualterapeut från Folkhälsan.
Bildtext Suss Åhman ser stora brister i finländarnas kunskaper när det kommer till sexuellt våld.
Bild: Yle

- Det här är speciellt vanligt bland ungdomar i skolvärlden, att ta någon på rumpan eller liknande, det händer konstant. Samtidigt ingriper vuxna inte tillräckligt ofta och låter speciellt pojkar komma undan med sådant beteende, säger Suss.

Det finns ett tyst och passivt tillåtande, folk lägger sig inte starkt i. Många som fallit offer för sexuella trakasserier känner också att de inte tas på allvar när de berättar om det.

Fel uppfattningar spelar en stor roll

När det kommer till våldtäkt har vi en fel bild av hur realiteten ser ut, säger Suss. Människor med utländsk bakgrund är oproportionellt representerade i statistiken, men det är egentligen en liten del av våldtäkter som sker på gatan eller görs av människor med utländsk bakgrund.

Sanningen är den att mellan åtta och nio av tio våldtäkter sker inomhus och gärningsmannen är en etnisk finsk man som offret ofta känner, påpekar Suss.

Media har bidragit till det att människor har en fel bild av det hela. Många har också den uppfattningen att våldtäkt och sexuella trakasserier är någonting som inte händer i Finland på grund av vår relativt höga jämställdhetsnivå.

Sexualundervisningen spelar en stor roll

En hand framför en skoltavla.
Bild: UR / Camilla Skagerström

Det är viktigt att man arbetar med sexualundervisning för asylsökande, men lika viktigt är att man fokuserar också på undervisningen i finska skolor.

Samma frågor behandlas i skolorna och i flyktingförläggningarna, men enligt Suss diskuteras inte våldtäkt och sexuella trakasserier tillräckligt.

- Man borde ha nolltolerans, men det förverkligas sällan i skolorna i Finland, säger Suss.

Det som borde diskuteras noggrannare är vad våldtäkt och sexuella trakasserier i verkligheten innebär. Endast då kan ungdomarna få den rätta bilden av verkligheten.

Mansrollen måste diskuteras

Det viktigaste sättet att kämpa mot sexuellt våld är att förändra mansrollen. Många pojkar lär sig aldrig från tidig ålder att respektera andra människor på samma sätt som flickor lär sig. På det sättet får inte pojkarna samma relationskompetens.

Det som också gör diskussionen svårare är att många män blir sårade när manlig beteende diskuteras. Enligt Suss beror detta på att den vita mannen anses vara normen i samhället, vilket i sin tur leder till att man har svårare att ta emot kritik för att man inte är van vid det. Ibland leder det också till att man vill tysta kvinnan, och att hota kvinnor med sexuellt våld eller våldtäkt är inte heller ovanligt.

- Istället för att bli arga eller sårade, kan män vara aktiva i vardagen, lägga sig i andra mäns beteende och stöda kvinnan när det kommer till sexuella trakasserier och våld, betonar Suss.