Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fredagssnackarna: Köp invånarskap i Porkala stad

Från 2015
Uppdaterad 27.11.2015 16:00.
-
Bildtext Fredagssnackare Kennet Lindholm och Kerstin Ståhlberg.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

De som bor i Porkala stad kunde vara aktieägare i staden, tycker fredagssnackaren Kennet Lindholm. Kerstin Ståhlberg vill å sin sida minska på byråkratin för att skapa en bättre stad.

Tre affärsmän vill grunda Porkala stad. Kerstin Ståhlberg ser att tanken med Porkala stad kunde utredas mer.

- Logistiskt sett så är ju alla strandkommuner. Där skulle finnas en grej. Jag tycker att man kunde diskutera och fundera över saken, säger Kerstin Ståhlberg från Ingå.

Tanken är att Porkala stad ska bli en helt en ny sorts kommun.

- Kanske Porkala stad kunde bli Porkala Ab? För att flytta in dit så ska man köpa en aktie, säger Kennet Lindholm från Karis.

Lindholm jämför med golfbanor.

- Då du äger en aktie så får du vara där.

I Porkala Ab skulle det också vara rätt klart vem som leder kommunen.

- Den som har största aktiekapitalet så blir stadsdirektör, säger Lindholm.

Kerstin Ståhlbergs haka faller då hon hör Kenneth Lindholms förslag.

- Hur skulle det då gå för oss Sjundeå- och Ingåbor?

Radio Vega Västnyland

2:19

Avbyråkratisera för en bättre kommun

Raseborg vill också skapa en bättre kommun. Den borde gå mindre på minus än tidigare och Raseborg ska därför säga upp 15 personer inom vården då staden igen ska spara.

- Jag anser att det finns behov av att effektivera i Raseborg, nu är man på rätt spår, säger Ståhlberg.

- Men det är att spara på fel plats då man sparar på äldrevården. Äldre blir ju bara fler och fler, säger Lindholm.

Då förvaltningsreformen genomförs kommer det att ske förändringar inom vården i alla fall.

- Hastigt och lustigt kan det hända att vi inte har någon äldrevård kvar i Raseborg.

Kerstin Ståhlberg vill helst komma åt byråkratin.

- Men är alla verkligen effektiva inom Raseborg?

Ståhlberg ser att hela systemet borde avbyråkratiseras, ändå från den statliga nivån vidare neråt till det kommunala.

- Men vi får se vad vår regering gör. Just nu ser det ju lite illa ut...

Radio Vega Västnyland

3:20

Poststrejken blev en social grej

Poststrejken är avblåst i södra Finland, men fortsätter på andra håll i landet.

- Det är jätteskönt att jag får läsa min tidningen igen, säger Kerstin Ståhlberg.

- Jag läser bara digitalt, säger Kennet Lindholm.

Poststrejken har fört människor närmare varandra.

- Det har blivit en social grej då man har hjälpt varandra och fört tidningen till grannarna, säger Ståhlberg.

Hon har också talat med en postutdelare om deras förhållande på jobbet.

- Deras arbetsdag räcker inte till. Han har ett så stort distrikt att han jobbar 12 timmar per dag för att hinna få ut posten. Och allt det här till en jättelåg lön. Jag tycker nog att det är fel att man ska sänka lönerna ytterligare.

- Och vad händer då man sänker lönerna, hur påverkar det motivationen? Hur effektiv är man sedan, frågar sig Lindholm.

Radio Vega Västnyland

4:08

Radio Vega Västnyland

2:12

Radio Vega Västnyland

1:04

Fredagssnack podcast

Spela upp

Effektivera!

Diskussion om artikeln