Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Asylkostnaderna närmar sig en miljard nästa år

Från 2015
Asylsökande anländer till Torneå den 20 oktober 2015.
Bildtext Asylsökande anländer till Torneå.
Bild: Lehtikuva/Panu Pohjola

Den stora mängden asylsökande har överraskat hela Finland, också finansmässigt. Flera ministerier har tvingats att göra om sina budgeter för nästa år.

Statens utgifter för de asylsökande och de som får sin ansökan godkänd väntas uppgå till över 800 miljoner euro nästa år. Motsvarande summa för i år uppskattas landa på cirka 300 miljoner.

Yles uträkning utgår från uppgifter från fyra olika ministerier. Inrikesministeriet och Arbets- och näringsministeriet står för de största utgifterna.

Finansministeriet har räknat ut att kostnaderna för de asylsökande i år kommer att överskrida tidigare uppskattningar med 100 miljoner euro. Nästa år måste statskassan punga ut med 600 miljoner mer än vad man från början räknat med.

Nya förläggningar största utgiften

Den största delen av höstens extrautgifter har gått till nya flyktingförläggningar. Också nästa år väntas förläggningarna bli den största enskilda utgiften. Inrikesministeriet räknar med att räkningen för förläggningarna kommer att uppgå till nästan 300 miljoner år 2016.

Andra utgifter, som ersättningar till kommunerna, kommer med en fördröjning. De gör sig kända då en del av de sökande får positiva beslut och stadgar sig i någon kommun.

Myndigheterna uppskattar att ungefär var tredje sökande stannar i landet. I år har redan mer än 30 000 asylsökande anlänt till Finland.

Sammanlagt 843 miljoner

Inrikesministeriet räknar med att dess kostnader för asylsökande totalt uppgår till 500 miljoner euro nästa år.

Arbets- och näringsministeriet uppskattar sina kostnader till 242 miljoner, Undervisnings- och kulturministeriet räknar med 79 miljoner och Justitieministeriet med 23 miljoner.

Den sammanlagda summan blir 843 miljoner.