Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tvisten om Forcits utsläpp i Hangö avgjord

Uppdaterad 01.12.2015 19:42.
Forcits fabrik i Hangö sedd på avstånd, vinterlandskap.
Bildtext Forcit tillverkar sprängämnen bland annat i Hangö.

Nu är det klart att sprängämnestillverkaren Forcit i Hangö får släppa ut dubbelt mera svavelsyra i havet än tidigare. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat den lokala vattenskyddsföreningens besvär.

Miljölovet för Forcit justerades 2013. Fabriken fick då bland annat lov att släppa ut 200 ton svavelsyra i havet per år. Det är dubbelt mera än gränsen i det gamla lovet.

I praktiken har utsläppet i havet legat mellan 3 och 16 ton de senaste fem åren. Forcit ville höja gränsen till 200 ton som en säkerhetsåtgärd som endast utnyttjas vid specialsituationer.

- Ifall det händer någonting i processen som skulle kräva ett tillfälligt utsläpp av svavelsyra så skulle vi då ha en möjlighet att göra det. Då talar vi naturligtvis inte om 200 ton utan betydligt mindre mängder, sade vd Ulf Sjöblom till Yle Västnyland 2013.

Praxis: Forcit säljer svavelsyran och kvävet

I praktiken säljer Forcit svavelsyran som uppkommer vid produktionen till andra företag som använder den. Ifall det här inte längre är möjligt, ska Forcit enligt villkoren i tillståndet meddela myndigheterna två veckor i förväg.

Om svavelsyra släpps ut i havet ska den spädas ut så att syran är högst treprocentig.

Krogars vattenskyddsförening tyckte att en mycket högre utsläppsgräns för svavelsyra rimmar illa med dagens miljötänk.

- Vi anser att en fördubbling av utsläppen inte är en rimlig utveckling då vi kommit så här långt in på 2000-talet, sade Max Forsman från Krogars vattenskyddsförening år 2013.

Plan senast 2022

Besväret gällde också avloppsvatten som innehåller mycket kväve. Forcit säljer också det avfallet till utomstående aktörer.

Det nya lovet tillåter 200 kilogram kväve per dygn och högst 40 ton per år, dock helst under 5 ton per år.

HFD gjorde endast en så kallad teknisk korrigering i ett av tillståndsvillkoren. Det innebär att Forcit inom en viss tid måste göra upp en plan - tidigare fanns ingen tidsfrist. Men nu kräver HFD att Forcit senast 1.10.2022 måste ha en plan för när fabriken börjar leda sina kvävehaltiga avsloppsvatten till Hangö stads vattenreningsverk samt vad det kostar.