Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många tyckte till om trafikkulturen

Från 2015
Uppdaterad 01.12.2015 10:51.
#vettpåvägen
Bild: Yle

Väldigt få använder blinkers, folk stannar inte vid övergångsställen, många bilister kör för sakta och accelerationsfilerna vid Smedsby omfartsväg verkar förbrylla människor.

Det här är ett axplock av de många svaren som vi fick när vi efterlyste åsikter om trafikkulturen i Österbotten.

När det gäller blinkers skriver till exempel Trafikvett: "Jag irriterar mej mest på folk som står på bromsarna samtidigt som dom ska svänga av och inte kan använda blinkers i god tid."

Gundel hakar på: "Blinkers är väl till för att varna och visa andra bilister vart du är på väg? Skärpning!"

Signaturen Gnällspik tar upp problemet med att bilister inte blinkar när de ska ut ur en rondell. "Det är väldigt osmidigt när man i onödan stannar vid en rondell för att släppa förbi den som redan är inne i rondellen men så svänger denna av, utan att blinka."

Folk kör för sakta

För låg hastighet är också något som irriterar många bilister i Österbotten.

Rafu Palm skriver: "Man blir stressad på alla bilister som kör runt 70 km/h bara för att det är vinterhastigheter, men sommarföre. En bra chaufför anpassar hastigheten efter föret och man behöver inte köra 70 bara för att myndigheterna tycker att det är vinter. Kolla upp att mätaren visar rätt och kör sen minst 80-85.

Signaturen Pendlaren är också inne på lite samma linje: "Jag håller absolut med dem som lyfter fram problemet med en del bilisters o/vana att ligga 10-20 km/tim under tillåten hastighet. Därtill kommer alla de bilister som lägger sig efter dessa "långsamhetsåkare" på rad, utan att köra om, men med så små avstånd att det är omöjligt att köra om en bil åt gången. Det här är ett fenomen som blivit mycket vanligt under de senaste två åren på Strandvägen mellan Vasa och Korsnäs. Detta beteende äventyrar trafiksäkerheten i allra högsta grad och är ett tecken på synnerligen dåligt trafikvett."

Övergångsställen är livsfarliga

Problemet med att bilister inte stannar vid övergångsställen har diskuterats många gånger. Också den här gången var det många som lyfte upp problematiken.

Signaturen C skriver: "Att stanna för fotgängare på Vasaesplanaden är förenat med livsfara för man kan nästan vara säker på att bilen i andra filen INTE stannar."

Gäst håller med att det är livsfarligt att stanna och gjorde ett eget test när det gäller övergångsställen. "Stod nyligen själv vid ett övergångsställe och räknade att det kom åtta bilar som susade förbi, den nionde stannade. Då man stannar tackar folk så det är ju tydligen inte helt vanligt."

Omfartsvägen är omdebatterad

Accelerationsfilerna vid Smedsby omfartsväg och till viss del också motorvägen tog flera personer upp.

C skriver: "Jag har sett bilar som stannat i accelerationsfilen, satt på blinkers och väntat på att det ska bli en lucka i trafiken. Jag ser framför mig smällen som uppstår när nästa förare kommer med gasen i botten och huvudet vridet 90 grader åt vänster."

Pendlaresyd ser på problematiken vid filerna från ett annat håll: "Farliga situationer uppkommer dagligen när bilister ska köra ut på motorvägen från accelerationsfälten. Bilister på motorvägen ska inte tvingas till vänstra körfältet när någon plötsligt tränger sig ut på motorvägen. De som kör ut på motorvägen ska anpassa sin hastighet enligt trafiken på motorvägen, för allas säkerhet! Har inte stött på detta problem i samma utsträckning i någon annan stad."

Också Gäst plockar upp det faktum att bilister i accelerationsfilerna har väjningsplikt: "Ser att det är många här som inte förstår det här med accelerationsfiler. Man HAR väjningsplikt från dessa och man måste stanna vid behov, Bilar som redan är på motorvägen har ingen väjningsplikt för trafik från påkörningsfiler. Det kanske nog man förstår om man tänker efter lite, en krock i 120 km\h kan jag garantera att ingen vill vara med om."

Sara är också irriterad på att bilister inte vet skillnad på höger och vänster fil på omfartsvägen. "Alla dessa bilister som promt ska köra i vänstra filen på väg ut från Vasa på nya vägen mellan Vasa och Kvevlax. Skall du köra förbi skall du göra det så du slipper förbi. Man ska inte bli tvingad att köra om i högra filen, vilket också är livsfarligt. Har säkert hänt 10 gånger att jag har kört bakom en i vänsterfil som inte kommer sig förbi bilen i högra filen."

Trafikkulturen har också blivit bättre

En överväldigande majoritet av de som tyckt till har plockat upp negativa saker om trafikkulturen i Österbotten. Men det kom också några få positiva kommentarer.

Pendlaren skriver: "Jag pendlar till Vasa längs riksåttan och avlägger cirka 35-40 000 kilometer om året och gjort så sedan början av 90-talet. Jag tycker att medtrafikanterna sköter sig i regel väldigt bra, visst finns det undantag med dumma omkörningar osv. men i det stora hela löper trafiken väldigt bra. Jag tycker vi har en bra trafikkultur i Österbotten.

Peter Söderqvist håller med: "Jag har under drygt trettio år följt med trafikkulturen i Österbotten (som består av ett antal lokala underkulturer!) och noterat en klar förändring till det bättre. Jag gissar att detta beror på att här numera förekommer samma ingredienser som i livligare trafikmiljöer det vill säga flerfiliga gator och vägar, trafikljus, rondeller av- och påkörningsramper och parkeringshus osv. Samtidigt rör sig allt fler österbottniska bilister i livligare trafikmiljöer i Finland och utomlands."

Förslag på förbättringar

I övrigt har folk också klagat på mopedister som okynneskör och att fotgängare och cyklister inte använder reflexer.

Henrik Lassfolk skulle gärna se att reflexväst skulle vara obligatorisk i mörker.

Andra förbättringsförslag är att polisen borde synas mera på vägarna och att det borde vara samma krav på personbilsförare som för dem som kör lastbil.