Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Risken för översvämning kartläggs i Närpes

Från 2015
Gammelbron i Finby har dragits med i det ovanligt höga flödet i Närpes å.
Bildtext Arkivbild. Gammelbron i Finby drogs med i vattenflödet november 2014.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Närpes å har hotat svämma över flera gånger. Nu ska staden och NTM-centralen kartlägga riskerna.

Till exempel vid fjolårets störtregn i november höjdes vattnet i ån mycket snabbt.

Då orsakade vattenflödet att vägar bröts av, gångbron nedanför Finby centrum flöt iväg, och åkrar svämmade över.

Dessutom har isproppar orsakat problem bland annat i Pörtom och Övermark.

Närpes centrum i riskzonen

I den preliminära bedömningen av översvämningsrisker år 2011 identifierades Närpes centraltätort som ett område med översvämningsrisk.

Översvämningskarteringen görs i samarbete mellan Närpes stad och NTM-centralen i Södra Österbotten.

Karläggningen görs från åns nedre lopp ända till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö

Uppgifterna behövs också för att återleda de vattendrag som en gång i tiden styrdes till den konstgjorda sjön i Kivi- och Levalampi.