Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby vill inte höja hyrorna för sommarstugor

Från 2015
Sommarstuga i snö.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Lone Widestam

Karleby ska på egen hand få bestämma vad som är gångbara hyror för sommarstugor i staden. Det ska ingen domstol blanda sig i, anser stadsstyrelsen som tar frågan om stadens sommarstugtomter till högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Bakgrunden är att Vasa förvaltningsdomstol anser att Karleby tar på tok för låga hyror för omkring 500 sommarstugtomter.

Domstolen kom i oktober med ett utslag där man upphäver Karlebys beslut om hyror för tomterna. Enligt domstolen har Karleby hyrt ut egendomen till uppenbart underpris och därmed försatt kommuninvånare i ojämlik ställning.

- Vi måste få bestämma själva hur vi vill ha det. Inte ska Vasa förvaltningsdomstol bestämma vad vi gör, säger styrelseledamot Marlen Timonen (SFP) om varför staden överklagar till HFD.

Det var i juni 2013 som Karleby beslöt att höja arrendet för tomterna till några hundratals euro. Hyran är beroende av tomtens storlek och läge.

Vad är gångbart pris?

Ännu i slutet av 1980-talet låg hyrorna på en nivå som motsvarar några tiotals euro per år. Stadsstyrelsen påpekar att sedan dess har hyrorna höjts mångdubbelt.

Enligt staden är gångbar hyra den summa som man rimligtvis kan ta av hyresgäster som sett hyresnivån stiga med flera hundra procent under åren.

Man kan inte jämföra tomterna som staden hyr ut med tomter på den fria marknaden, anser staden.

Hyresområdena är tätt bebyggda. Där finns inga stora lugna områden och stugorna är rätt små, ofta 30-40 kvadratmeter, påpekar staden.

Hyreskontrakten för många tomter går ut 2017. Om HFD går på samma linje som Vasa förvaltningsdomstol tror stadens jurist Ben Weizmann att det blir en knepig fråga för fullmäktige.

Enligt Weizmann skulle fullmäktige knappast i det här läget godkänna till exempel en fördubbling av hyrorna.