Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stubb ger sig om förvaltarregistret

Från 2015
Uppdaterad 01.12.2015 18:18.
Alexander Stubb
Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Regeringen drar tillbaka det omtvistade förslaget till förvaltarregister. Finansminister Alexander Stubb (Saml) säger att det inte är klokt att föra frågan vidare. Statsministern tänker inte heller ta upp Stubbs snubblande på siffror i riksdagen desto mer.

Ordförandena för regeringspartierna enades på tisdagen om att lyfta ut förvaltarregistret ur den förordning som bereds om värdepappercentralen. Det stora flertalet remissinstanser har ansett att registret är behäftat med problem. Bland annat kan det försvåra utredningen av skattebrott.

Stubbs officiella förklaring till att förvaltaregistret begravs är att tidtabellen är för snäv för att åtgärda de problem som remissinstanserna har påtalat. Men snubblandet på fakta om registret i riksdagen förra veckan gjorde sitt till.

Registret har beretts i flera år och i höstas enades regeringen om att gå vidare med ärendet. Då inbads också nya remissutlåtanden. I torsdags blev Stubb sedan fast för att ha gett riksdagen felaktiga uppgifter om dem. Han hävdade att 90 procent av utlåtandena är positiva men den rätta siffran är cirka 10 procent av de myndigheter som uttalat sig och knappt 30 procent av alla remissinstanser.

Förvaltarregistret i ett nötskal

  • I dag kan finländare äga aktier i inhemska börsbolag bara genom direkt ägarskap
  • Däremot kan utländska placerare äga aktier via förvaltarregister
  • Då aktierna finns i ett förvaltarregister går det inte att få ut namnet på ägaren. Bara uppgifterna om den som förvaltar aktierna, till exempel en bank, är offentliga.
  • Redan Jyrki Katainens regering ville öppna möjligheterna också för finländska placerare att lägga sina aktier i förvaltarregister. Då drevs frågan av näringsminister Jan Vapaavuori
  • Då Vapaavuori fick ett jobb i Europeiska investeringsbanken togs ärendet över av finansminister Antti Rinne
  • Rinne lade beredningen på hyllan men registret började drivas igen av regeringen Sipilä
  • Det stora flertalet av remissinstanserna har varit negativa till registret eftersom det bland annat kan försvåra utredningen av skattebrott

Stubb gav under presskonferensen på tisdagen en rad argument för varför han, och redan den förra regeringen, har ansett att förvaltarregister borde tillåtas också i Finland. Han citerade Konkurrens- och konsumentverkets utlåtande, som bland annat tar fasta på att transaktionskostnaderna för börsaktier troligen kommer att sjunka inom EU.

- Om Finland håller fast vid direkt ägarskap och säger nej till förvaltarregister ställer vi oss utanför den här utvecklingen, sade han.

Verket befarar enligt Stubb också att de som placerar i inhemska börsaktier troligen börjar placera i utländska istället om förvaltarregister inte tillåts. Han påpekade att det redan nu är helt lagligt att lägga sina aktier i utländska förvaltarregister och till exempel Sverige inrättade ett eget register redan i slutet av 90-talet.

Men nu blir det alltså inget inhemskt förvaltarregister och Stubb säger att den här regeringen inte tänker återkomma till saken.

"Inte första gången han ljuger"

Stubb beklagar än en gång att han gav riksdagen felaktiga siffror förra veckan om remissutlåtandena.

Jag tror jag aldrig mer ska använda siffror och procenter

― Finansminister Alexander Stubb
"Som finansminister måste man vara exakt" - Spela upp på Arenan

Men SDP:s, De grönas och Vänsterförbundets riksdagsgrupp säger att det inte räcker. De kräver nu att riksdagen informeras om hela processen kring förvaltarregistret med både hemlighetsmakeri och snedvridna informationsstrategier.

SDP-gruppens ordförande Antti Lindtman säger att det här inte heller är enda gången finansministern har haft svårt med fakta. Han räknar upp en rad frågor där Stubb enligt honom gått ut med osanning och därmed vilselett både riksdagen och offentligheten.

Det verkar som om han skulle ha satt osanningarna i system

― SDP:s gruppordförande Antti Lindtman

- Det gäller inte bara förvaltarregistret. Han har också hävdat att man inte sparar på pensionärernas bostadsbidrag nästa år ävn om man gör det, han har påstått att regeringen har utrett de så kallade tvångslagarnas grundlagsenlighet noga men det stämmer inte heller och dessutom har han gett helt felaktiga uppgifter om SDP:s skuggbudget, säger Lindtman.

Kräver upplysning, Sipilä säger nej

Lindtman, De grönas gruppordförande Outi Alanko-Kahiluoto och Vänsterförbundets gruppordförande Aino-Kaisa Pekonen förutsätter att statsminister Juha Sipilä ger riksdagen en upplysning om Stubbs informationsmissar.

- Han har helt enkelt ljugit, säger Alanko-Kahiluoto.

Stubb själv anser att han absolut inte har ljugit, åtminstone inte vad gäller remissutlåtandena om förvaltarregister.

- En lögn är en uppsåtlig handling men det var det inte fråga om utan om ett misstag, försäkrar han.

Stubb har tidigare sagt att han drog siffrorna om utlåtandena ur hatten under frågestunden i riksdagen i torsdags.

Statsminister Juha Sipilä sade på tisdagen att han fortfarande har fullt förtroende för Stubb och att han inte tänker ge riksdagen någon upplysning eller mäta Stubbs förtroende på något sätt.

SFP funderar

Riksdagen kan ändå om den så vill mäta förtroendet till exempel med en interpellation. SDP, De gröna och Vänsterförbundet har tillräckligt många riksdagsmän för att interpellera.

Det finns något av fenomenet slå den slagne i luften

― SFP-ordföranden och riksdagsledamoten Carl Haglund

SFP:s riksdagsgrupp vet ännu inte hur den agerar om det blir en förtroendeomröstning om Stubbs agerande.

- Det får vi i så fall diskutera noga, säger partiordföranden Carl Haglund.