Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Samarbete behövs i trafiken

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Äldre konstapel Thomas Ekqvist.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Cyklister utan lampa är en stor fara i trafiken i Österbotten. Det finns fortfarande många som inte inser vikten av att synas i mörkret påpekar äldre konstapel Thomas Ekqvist vid Trafikpolissektorn vid polisen i Österbotten.

- Många tror att lampan finns till för att de ska se framåt men den finns för att du ska synas, säger Ekqvist.

En annan stor risk i trafiken är alla de mobila apparater som telefoner och surfplattor som folk använder i bilen också medan de kör. Det bekymrar Ekqvist.

- Det är ett stort problem i dagens samhälle säger han.

Förra veckan fäste Yle Österbotten lite mer uppmärksamhet vid trafikkulturen. Läsarna har också haft möjlighet att kommentera trafiken i Österbotten och också gjort det flitigt.

Folk kör för sakta

Flera av dem som kommenterade trafiken irriterade sig på att folk kör för sakta. Bilister som kör under hastighetsbegränsningen upplevs utgöra en propp i trafiken. Enligt Ekqvist är just det här problemet ändå rätt litet.

- Ett större problem är nog de som kör för fort. Klart det förekommer långsamma bilister nu då vintern kommer och folk är lite ovana med den ännu.

Lata blinkersanvändare

Att folk är lata med att använda blinkers har också irriterat många. Ekqvist håller med.

- Blinkers kan man inte använda för mycket. Speciellt ungdomar nästan skäms att använda blinkers känns det som, kommenterar han.

Polisen har också planer på att effektivera övervakningen av blinkers i rondeller. Det är nämligen just där som det fuskas speciellt mycket med blinkers.

- Det har mycket med smidigheten att göra att använda blinkers. Speciellt tung trafik måste göra onödiga inbromsningar i stället för att köra i jämn hastighet då folk inte blinkar.

Acceleringsfilerna bekymrar

Den nya omfartsvägen vid Smedsby i Korsholm har också genererat reaktioner. Då speciellt användningen av accelerationsfilen. De som kommenterar verkar ha ganska olika uppfattning om hur den ska användas. Tomas Ekqvist redogör.

- I accelerationsfilen ska man accelerera upp till en sådan hastighet att man kan smälta in i den övriga trafiken.

Han säger att det ibland kan vara så mycket trafik att man inte hittar luckan och då hamnar man att stanna och det leder till trafikfaror.

- Fast man har väjningsplikt då man kommer ner för rampen så har också de som kör på vägen skyldighet att se till att trafiken löper smidigt.

Thomas Ekqvist betonar vikten av samarbetet i trafiken. Man ska försöka läsa helheten och släppa på gasen så att en bil från accelerationsfilen har möjlighet att komma in smidigt.

Farliga övergångsställen

Många påpekade också att övergångsställena känns otrygga. Speciellt sådana som sträcker sig över två filer. I fall en bil stannar för att släppa över fotgängaren finns det alltid risk att bilen i filen bredvid inte beter sig på samma sätt och då är fotgängaren i livsfara.

- Det är allvarliga situationer som kan uppstå. Som bilist ska man visa i så god tid att man tänker släppa över fotgängaren att också bilen bredvid har bra sikt till övergångsstället. Om avståndet till övergångsstället är fem meter eller mindre är också den andra bilen skyldig att stanna, säger Ekqvist.

Om man inte i det här fallet stannar som bilist är det allvarlig likgiltighet i trafiken.

- I ett sådant fall tar polisen bort körkortet direkt, säger Ekqvist.

Ekqvist har själv jobbat som polis i ett par år och har under de åren hunnit se en hel del när det gäller trafikkulturen i Österbotten. Han hoppas att den är på väg mot ett bättre håll.

Trafiken engagerar

7:16